image1 image2 image3
logo

Obaveštenje o produženju roka

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Izmenu i dopunu konkursne dokumentacije za kupovinu električne energije možete preuzeti OVDE

Pojašnjenje u vezi konkursne dokumentacije

Pojašnjenje u vezi konkursne dokumentacije za javnu nabavku- kupovina električne energije možete preuzeti OVDE

Konkursna dokumentacija za električnu energiju

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku usluga kupovina električne energije možete preuzeti OVDE

Poziv za dostavljanje ponuda

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti OVDE

2018  Osnovna Škola Mlada Pokolenja Kovačica    2015 Osnovna Skola MLada Pokolenja Kovačica