image1 image2 image3
logo

Poziv za podnošenje ponude u postupku javne nabavke

Poziv za podnošenje ponude u postupku javne nabavke male vrednosti br. 05/2017 namirnice za ishranu dece možete preuzeti OVDE

2018  Osnovna Škola Mlada Pokolenja Kovačica    2015 Osnovna Skola MLada Pokolenja Kovačica