image1 image2 image3
logo

Konkursna dokumentacija za pločice

Konkursnu dokumentaciju, javna nabavka male vrednosti radova nabavka i postavljanje pločica u fiskulturnoj sali možete preuzeti OVDE

2018  Osnovna Škola Mlada Pokolenja Kovačica    2015 Osnovna Skola MLada Pokolenja Kovačica