image1 image2 image3
logo

Odluka o dodeli ugovora ekskurzija učenika

Odluku o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti usluge , realizacija ekskurzija učenika možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponude u postupku javne nabavke

Poziv za podnošenje ponude u postupku javne nabavke male vrednosti br. 05/2017 namirnice za ishranu dece možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponude namirnice za ishranu dece

Poziv za podnošenje ponude u postupku javne nabavke male vrednosti namirnice za ishranu dece možete preuzeti OVDE

poziv za podnošenje ponuda za ekskurziju i nastave u prirodi

Poziv za podnošenje ponuda za ekskurzije za učenike od 1. do 8. razreda i nastave u prirodi za učenike od 1. do 4. razreda možete preuzeti OVDE

Konkursna dokumentacija nastava u prirodi

Konkursnu dokumentaciju za realizaciju ekskurzija učenika od 1. do 8. razreda i nastave u prirodi za učenike od 1. do 4. razreda možete preuzeti OVDE

2018  Osnovna Škola Mlada Pokolenja Kovačica    2015 Osnovna Skola MLada Pokolenja Kovačica