image1 image2 image3
logo

Odluka o dodeli ugovora u postupku JN

odluku o dodeli ugovora u postupku javne nabavke možete preuzeti OVDE

Konkursna dokumentacija javna nabavka za sanaciju zida

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku za sanaciju zida možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda u postupku JN sanacije zida

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke sanacije zida možete preuzeti OVDE

Odluka o obustavi postupka

Odluku o obustavi postupka možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda sanacija zida

Poziv za podnošenje ponuda za sanaciju zida na sali za fizičko vaspitanje možete preuzeti OVDE

2018  Osnovna Škola Mlada Pokolenja Kovačica    2015 Osnovna Skola MLada Pokolenja Kovačica