image1 image2 image3
logo

Poziv za dostvaljanje ponuda za realizaciju ekskurzija

Poziv za realizaciju dostavljanje ponude za realizaciju ekskurzije možete preuzeti OVDE

Konkursna dokumentacija realizacija ekskurzija

Konkursna dokumentacija za realizaciju ekskurzije učenika od1. do 8 razreda možete preuzeti OVDE

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke

Odluku o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti usluge kupovina električne energije možete preuzeti OVDE

Poziv za dostavljanje ponuda

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti OVDE

Konkursna dokumentacija

Konkursnu dokumentaciju, javne nabavke usluga- Kupovina električne energije možete preuzeti OVDE

2018  Osnovna Škola Mlada Pokolenja Kovačica    2015 Osnovna Skola MLada Pokolenja Kovačica