image1 image2 image3
logo

Pravilnik o postupku

Pravilnik o postupku sticanja i raspodele donacije, roditeljskog dinara za vannastavne aktivnosti i ostalih sopstvenih prihoda možete preuzeti OVDE

Pravilnik

Pravilnik o ispitima možete preuzeti OVDE

Pravilnik o stučnom usavršavanju

Pravilnik o stručnom usavršavanju možete preuzeti OVDE

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Ovde možete preuzeti Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Dokumenty - Dokumentacija

Najvažnija opšta pravna akta su postavljena za pregled i skidanje.

Tuná máte všeobecné právne akty, zatiaľ len v srbčine.

 

1. Statut škole mozete preuzeti OVDE

    Štatút školy si môžete stiahnúť tuná (v srbčine)

2. Pravilnik o radu škole možete preuzeti OVDE

    Pravidlá práce v škole si môžete stiahnúť tuná (v srbčine)

 

Read more: Dokumenty - Dokumentacija

2018  Osnovna Škola Mlada Pokolenja Kovačica    2015 Osnovna Skola MLada Pokolenja Kovačica