image1 image2 image3
logo

MATRICA VASPITNIH STILOVA RODITELJA

       

Vaspitni stil predstavlja način (postupke) na koji roditelji vaspitavaju svoju decu. Vaspitni stilovi se razlikuju prema stepenu prisutnosti elemenata roditeljstva. Elementi roditeljstva su prihvatanje i kontrola. Pod prihvatanjem se podrazumeva toplina i bliskost roditelja prema detetu, trud roditelja da se dete razvija u zrelu i zdravu ličnost, dok se pod kontrolom podrazumeva  „postavljanja granica detetu“ i karakterisitke tih granica (slabe ili rigidne).U socijalnom kontekstu razvoja adolescenata neosporan je značaj porodice i vaspitnog uticaja roditelja. U zavisnosti koliko su kod roditelja izraženi ovi elemneti roditeljstva, razlikujemo više vaspitnih stilova roditelja.

 

Read more: MATRICA VASPITNIH STILOVA RODITELJA

2017  Osnovna Škola Mlada Pokolenja Kovačica    2015 Osnovna Skola MLada Pokolenja Kovačica