image1 image2 image3
logo

Korektivno plivanje

 

Raspored plivanja za učenike Osnovne škole "Mlada pokolenja"

VIŠI RAZREDI:

5. i 6. - 23.1.2018. u 14,30 

7. i 8. - 24.1.2018. u 14,30

NIŽI RAZREDI:

1. i 2. - 31.1. u 14,30

3. i 4. - 1.2.2018. u 14,30

2018  Osnovna Škola Mlada Pokolenja Kovačica    2015 Osnovna Skola MLada Pokolenja Kovačica