image1 image2 image3
logo

Dopunska nastava

Termini dopunske nastave nalaze se OVDE

Dodatna nastava

Termini dodatne nastave nalaze se OVDE

Individualni razgovori sa roditeljima

Raspored individualnih razgovora sa roditeljima nalazi se OVDE

2018  Osnovna Škola Mlada Pokolenja Kovačica    2015 Osnovna Skola MLada Pokolenja Kovačica