image1 image2 image3
logo

Prváci

 

 

Základná škola mladých pokolení privitala nových žiakov- prvákov

 

Do základnej školy sa zapísalo 51 prvákov. Privítali ich riaditeľka školy Iren Hlebec a psychologička Viera Ušiaková. Uvítací program pripravi žiaci štvrtého ročníka spolu s učiteľkami.

Učiteľky prvého ročníka sú Zuzana Svetliková (1-1), Zuzana Petríková (1-2) a Kata Pavela (1-3). Žiaci slovenských tried dostali tašky, zošity, perečníky, bloky a úbor pre telesnú výchovu. Tieto školské potreby zabezpečila im Matica slovenská v Srbsku v spolupráci s vládou Slovenskej republiky.  

2018  Osnovna Škola Mlada Pokolenja Kovačica    2015 Osnovna Skola MLada Pokolenja Kovačica