image1 image2 image3
logo

VII. Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov

 

Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov prebiehalo v Békešskej Čabe v Maďarsku 14.a15.októbra v miestnostiach slovenskej školy. V prvej časti stretnutia boli udelené ceny a listiny Samuela Tešedíka, ktoré sa odovzdávajú zaslužilým slovenským dolnozemským pedagógom zo Srbska, Maďarska, Chorvátska  a Rumunska. Udeľujú sa  za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, za didakticko-metodickú prácu vykonanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí, za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí, ako aj za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok  trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí. Tohto roku Darina Poliaková, profesorka informatiky na Základnej školy mladých pokolení je laureátkou ceny.


Druhý deň stretnutia prebiehal v rámci prednášok dolnozemských pedagógov. Téma boli mimoškolské aktivity. Odznelo 10 prednášok  zo štyroch štátov a zo Srbska sa prihovorila Mária Andrášiková, ktorá hovorila o žiackych seminároch, Svetlana Zolňanová o dejepisnom kvíze Spoznaj svoju minulosť a Anna Hrková hovorila o mimoškolských aktivitách a medzinárodnej spolupráci našej školy so školami v Európe.  

 

Popoludňajšia časť stretnutia bola venovaná obchôdzke evanjelického malého a veľkého kostola, slovenského doma a účastníci seminára sa vozili vláčikom a tak si pozreli významné miesta v Békešskej Čabe.


 

 

2018  Osnovna Škola Mlada Pokolenja Kovačica    2015 Osnovna Skola MLada Pokolenja Kovačica