image1 image2 image3
logo

Rezultati HIPPO 2017

 

REZULTATI HIPPO 2017:
Od max. 70 bodova naši učenici su postigli sledeće rezultate:
Hippo 1:
Kristijan Suhanek 5-3, 69/70 i prolazi dalje
Sara Benka 5-3, 66,5/70
Ognjen Gerguric 5-3, 62,5/70
Stefan Aleksić 5-3, 60/70

Hippo 2, u ovoj kategoriji je bila najveća konkurencija i prolaze samo oni koji su imali max. bodova:
Naše učenice su imale:
Elena Strakova 69/70
Ivona Jonaš 65/70
Una Brtkova 60,5/70

Hippo 3:
Darko Jonaš 69/70 - prolazi dalje
Marek Hrješik 67/70
Andrej Holubek 66,5/70
Matej Tomaš 66,5/70
Samuel Barca 66/70
Luka Djurin 65/70
Teodora Brtka 62,5/70
Nenad Stojiljković 62/70
Jan Antonio Breznk 52/70

Svakako lepi rezultati, ali je broj učenika koji idu dalje ograničen i nije isti za svaku kategoriju.
NAŠA 2 UČENIKA IDU U SEMI-FINALE.

 

2018  Osnovna Škola Mlada Pokolenja Kovačica    2015 Osnovna Skola MLada Pokolenja Kovačica