image1 image2 image3
logo

Prezentácia - SOŠ technická v Tlmačoch

Dňa 4.5.2017. našu školu navštívili učitelia zo Strednej odbornej školy v Tlmačoch (zo SR). Pán ing. Jaroslav Plachý naším siedmákom a ôsmákom predstavil všetky možnosti ktoré svojím žiakom ponúka táto odborná škola na Slovensku.

Ináč, SOŠ technická v Tlmačoch už 66 rokov pripravuje absolventov študijných a učebných odborov strojárskeho a elektrotechnického zamerania. Dopyt po absolventoch školy je z roka na rok väčší. Od roku 2013 škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre zváranie a nedeštruktívne technológie pri Strednej odbornej škole technickej, Kozmálovská cesta 9, Tlmače.

 

Centrom sa popri odbornej strojárskej škole vytvorilo špičkové odborné zváracie centrum, v ktorom sa všetci žiaci školy majú možnosť oboznámiť s modernými metódami zvárania, modernou zváračskou technológiou, princípmi, postupom zvárania a všetkým, čo je pre dobre fungujúceho odborníka z tejto oblasti potrebné. Od roku 2014 je škola držiteľom certifikátov ISO 9001:2008 pre systémy manažérstva kvality a požiadavky na kvalitu pri tavnom zváraní kovových materiálov. Škola dlhoročne spolupracuje so zamestnávateľmi z regiónu a to nielen pri formovaní profilu absolventov, na základe ich požiadaviek, ale aj priamo pri zabezpečovaní praktického vyučovania v rámci odborného výcviku. Medzi významných zamestnávateľov patria SES a.s. Tlmače a spoločnosť ZF Slovakia a.s. v Leviciach. Okrem týchto zamestnávateľov spolupracuje aj s menšími firmami. V priestoroch SES a.s. má škola vybudované svoje dielne v ktorých prebieha praktické vyučovanie žiakov prvých a druhých ročníkov, vyššie ročníky absolvujú praktické vyučovanie priamo na jednotlivých prevádzkach SES a.s., prípadne u ďalších zazmluvnených zamestnávateľov. V školskom roku 2016/2017 táto škola vstúpila do systému duálneho vzdelávania so spoločnosťou ZF Slovakia a.s.. 

Na konci, naším siadmákom a ôsmákom sa predstavili aj dvaja Kovačičania ktorí sú žiakmi práve Strednej odbornej školy v Tlmačoch a preniesli nám ích vlastné dojmy o školení na tejto škole.

2018  Osnovna Škola Mlada Pokolenja Kovačica    2015 Osnovna Skola MLada Pokolenja Kovačica