image1 image2 image3
logo

Čestné uznanie v súťaži Prečo mám rád slovenčinu

 

V prvý júnový piatok v Nových Zámkoch pod organizátorskou gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, MO Matice slovenskej, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ďalších partnerov, slávnostne ocenili prozaické i poetické talenty zapojené do literárnej súťaže žiakov základných a stredných škôl na Slovensku i v slovenskom zahraničí s názvom Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.Žiaci zo zahraničia už tradične súťažia v 4. kategórii, pokým v prvých troch sa posudzujú práce žiakov zo škôl na Slovensku. Na túto literárnu súťaž už niekoľko rokov po sebe práce zasielajú aj žiaci z Kovačice.

V tomto roku čestným uznaním porota ocenila aj literárnu prácu Valentíny Chalupovej, žiačky kovačickej ZŠ mladých pokolení, ktorá sa slávnosti udeľovania odmien na Slovensku zúčastnila so svojou profesorkou Máriou Kotvášovou Jonášovou.,

2018  Osnovna Škola Mlada Pokolenja Kovačica    2015 Osnovna Skola MLada Pokolenja Kovačica