image1 image2 image3
logo

Vynovená škola

 

Našu školu v školskom 2016/2017 roku navštevovalo okolo 500 žiakov, ktorí sa môžu pochváliť peknou a modernou budovou. Cieľom  školy je neustále zlepšenie životného prostredia pre  žiakov a zamestnancov a preto sa dbá o úpravu školského dvora, budovy a učební. Aby sa ušetrili finančné prostriedky naši majstri pod vedením  Martina Kršiaka vymaľovali vonkajšie steny – fasádu. Škola je krajšia a pripravená pre nový školský rok.  

 

2018  Osnovna Škola Mlada Pokolenja Kovačica    2015 Osnovna Skola MLada Pokolenja Kovačica