image1 image2 image3
logo

Škola si neoddýchla ani počas prázdnin

 

 

Škola si neoddýchla ani počas prázdnin

Žiakov vystriedali robotníci

Zo školy sa ozýva hluk aj počas leta. Žiakov v triedach vystriedali majstri.

Práce boli zamerané na vynovenie okien, podláh, rekonštrukciu wc, obnovu a maľovanie niektorých učební, kuchyne, nákup nábytku do kabinetu fyziky, nákup tv, počítačov, koberca, záclon...

Žiaci sa po letných prázdninách vrátili do krajších a pestrejších priestorov. Zrealizované práce predstavujú ďalší krok k modernizácii školy a k zlepšeniu výchovno-vzdelávacieho procesu.

 2018  Osnovna Škola Mlada Pokolenja Kovačica    2015 Osnovna Skola MLada Pokolenja Kovačica