image1 image2 image3
logo

Aktív učiteľov slovenčiny v Novom Sade

 

Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny 7. septembra 2017  v priestoroch NRSNM v Novom Sade zorganizoval Aktív učiteľov, ktorí vyučujú slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry v predškolských ustanovizniach, základných a stredných školách.

Zasadnutie organizovali s cieľom prispieť k vyriešeniu formovania skupín pre voliteľný predmet– slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry. Prítomných privítal Ján Brna, predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM. Učitelia slovenčiny potom informovali o počte žiakov v triedach v jednotlivých školách a nakoniec i o potrebách za učebnicami.

Z našej školy prítomné na zasadnutí boli Zuzana Lenhartová a Anna Hrková.

2018  Osnovna Škola Mlada Pokolenja Kovačica    2015 Osnovna Skola MLada Pokolenja Kovačica