image1 image2 image3
logo

Predavanje za roditelje

 

 

Na roditeljskim sastancima učenika petih razreda koji su održani u septembru, pedagog škole Janko Takač je upoznao roditelje sa izmenama plana i programa za peti razred (novi predmeti u nastavi). Takođe je objasnio kroz kakve promene prolaze učenici i kako im pomoći u periodu prilagođavanja.

 

2018  Osnovna Škola Mlada Pokolenja Kovačica    2015 Osnovna Skola MLada Pokolenja Kovačica