image1 image2 image3
logo

Igrajte Tačke koje eksplodiraju

Ove školske godine naša škola se pod rukovodstvom nastavnika Vlade Šimeka uključuje u globalni matematički projekat Tačke koje eksplodiraju.

Globalni matematički projekat (GMW2017) je projekat namenjen popularizaciji matematike, sa ciljem uključivanja što većeg broja učenika. Globalni matematički projekat želi da prevaziđe prepreke i da pokaže kako proći gomilu matematičkog sadržaja i otkriti povezanost, značenje i radost matematike. Projekat se realizuje od 10. do 17. oktobra a ovogodišnja tema je Tačke koje eksplodiraju. Ova tema - Tačke koje eksplodiraju - ukazuje na pristup i filozofiju koje će koristiti tim Globalnog matematičkog projekta. Tačke koje eksplodiraju su vrata koja vode ka prirodnoj, radosnoj i relevantnoj matematici, odmah dostupnoj svima.

Tačke koje eksplodiraju je ime jedne zapanjuće matematičke priče, koja kreće od samog početka matematike i polako vas vodi čudesnim putem kroz aritmetiku osnovne škole, algebru i polinome srednje škole, beskonačne sume, pa sve do napredne matematike i nerešenih problema koji muče matematičare sve do današnjih dana. Svako od nas može kroz igru da nauči nešto novo i od utemelji već naučeno. 

Na zvaničnom sajtu se nalazi 9 odeljaka (nivoa), pri čemu svaki od njih pored objašnjenja ima interaktivni deo gde se rade zadaci sa kuglicama/tačkama. Svaka eksplozija se beleži i njihov broj se prikazuje na sajtu. Beleži se broj eksplozija za razred (školu), za državu i ukupan broj na planeti. 

Ni engleski jezik nije više izgovor, jer prevod svakog odeljka na srpski može da se nađe OVDE

 

Igrajte za našu školu:

OŠ “Mlada pokolenja”

2018  Osnovna Škola Mlada Pokolenja Kovačica    2015 Osnovna Skola MLada Pokolenja Kovačica