image1 image2 image3
logo

JUDr. Ján Varšo CSc. v Kovačici

 

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí  JUDr. Ján Varšo CSc. a predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová v pondelok, 23.októbra navštívili Základnú školu mladých pokolení v Kovačici. Po kratšom rozhovore s riaditeľkou školy Aničkou Bírešovou a učiteľmi, pozreli si školu, navštívili vyučovacie hodiny a porozprávali sa so žiakmi. Na konci si pozreli prezentáciu o činnosti školy v školskom 2016/2017 roku.


2018  Osnovna Škola Mlada Pokolenja Kovačica    2015 Osnovna Skola MLada Pokolenja Kovačica