image1 image2 image3
logo

Sviatky a zvyky

 

V Základnej škole Jána Čajaka v Petrovci v sobotu 11. novembra prebiehal 9. seminár pre žiakov základných škôl. Jeho témou tentoraz boli kalendárne zvyky a sviatky.

V práci seminára sa tohto roku zúčastnili žiaci a ich profesorky z 12 základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským: z Kovačice, Padiny, Aradáča, zo Starej Pazovy, Erdevíka, Pivnice, Selenče, Silbaša, Kysáča, Hložian, Kulpína a Báčskeho Petrovca. Aj toto premyslené jednodňové školenie kreovala v mene Asociácie slovenských pedagógov jeho predsedníčka a profesorka slovenčiny Mária Andrášiková. Finančne ho podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Výbor pre vzdelávanie NRSNM.

 

Po úvodných príhovoroch Vlasty Werleovej, riaditeľky petrovskej školy, a profesorky Márie Andrášikovej, nasledovala odborná prednáška.

Vo veľkej vstupnej školskej hale o cykle kalendárnych obyčají hovorila etnologička Anna Séčová-Pintírová. Prednášku ilustrovala vlastným a archívnym materiálom z Múzea Vojvodiny, kde pracuje ako kustódka

Súčasťou žiackeho seminára aj tentoraz bolo zasadnutie Aktívu učiteľov slovenského jazyka. Na ňom Anna Hrková, profesorka z Kovačice, prezentovala úspešnú účasť tejto školy na dvoch medzinárodných projektoch a vyzvala aj ostatné školy, aby sa im pripojili. Ide o akciu Noc s Andersenom, ktorej cieľom je vzbudiť u žiakov lásku k čítaniu kníh, a o projekt KREF. Tento je zameraný na výrobu krátkych kreatívno-edukatívnych žiackych filmov.

V rámci 9. žiackeho seminára pre mladých účastníkov profesor Jaroslav Lekár pripravil i súťažné zábavné hry v telocvični. V sprievode hostiteľov potom všetci 53 žiaci a 16 profesoriek navštívili Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom, Galériu Zuzky Medveďovej.

Naši žiaci pripravili film o Veľkej noci. Autorm je Boris Šiška a narátorom Kristian Balček. So žiakmi v Petrovci bola učiteľka Zuzana Putnik.

                                                                             Hlas ľudu (skrátené)

 

 

 

2018  Osnovna Škola Mlada Pokolenja Kovačica    2015 Osnovna Skola MLada Pokolenja Kovačica