image1 image2 image3
logo

Svetski dan voda

 

 

 

Svetski dan voda, 22. mart, obeležen je širom sveta pod sloganom "Odgovor je u prirodi". Cilj ovogodišnje kampanje je  prikazati povratak rešenja koje je priroda ponudila kako bi se smanjile poplave, suše i zagađenje voda. Voda pokriva 75%  Zemljine površine, ali pijaća voda čini samo 2,5 % svih vodnih resursa, koji se konstantno smanjuju zbog zagađenja.

Iako se dugo verovalo da je voda neiscrpan resurs zbog njene obnovljivosti, kriza vode postaje svetski problem i realnost. I dok se potrebe za vodom povećavaju - zalihe se smanjuju.

Naša škola svake godine obeležava ovaj značajan dan. Posle kraćeg predavanja i razgovora sa učenicima viših razreda, direktorka škole Anjička Bireš i nastavnice Omasta Evka i  Putnik Zuzane su istakle potrebu štednje vode i način prirodnog obnavljanja.Sledio je kahoot kviz o vodi koji je pripremila Darina Poljak. Najuspešniji učenici su bili Elena Strakova 7-1, Dalibor Vlajin 8-3 i Anja Matuš 7-3. Učenici su dobili poklone i diplome.

 

 

2018  Osnovna Škola Mlada Pokolenja Kovačica    2015 Osnovna Skola MLada Pokolenja Kovačica