image1 image2 image3
logo

Maratón

 

 

 

V sobotu, 7.apríla 2018, sa v Kovačici uskutočnil 2. ročník kovačického polmaratónu Nie je naivné bežať!, ktorý zoskupil 405 bežcov, rekreantov, nielen z Kovačickej obce a celého Srbska, ale aj z Chorvátska a Slovenska.

 

Od 9. hodiny na Ulici maršala Tita bežali deti, ktorých bolo 141, zoskupených do troch kategórii.

V prvej kategórii, v ktorej súťažili žiaci nižších tried ZŠ (1. a 2. triedy), najlepšie výsledky dosiahli Kovačičania Jana Čížiková a Oliver Poliak. Druhé miesto si vybojovali Blaženka Marková a Ivor Brtka. Na 3.mieste zakotvili Ingrid Husáriková a Filip Ďuríček.

V konkurencii žiakov 3. a 4. tried najúspešnejší boli Dajana Ľauková z Kovačice a Andrej Vojinović z Debeľačskej ZŠ. Druhé miesto pripadlo Debeľačanke Marte Totovej a Kovačičanovi Dávidovi Cickovi. Tretie miesto obsadili Leona Kotvášová a Milan Hrk z Kovačice.

V 3. kategórii (5. a 6. trieda) najlepšími bežcami sa stali Kovačičania Sara Válovcová a Damián Veňarský. Na druhom mieste zakotvili Beata Totová z Debeľače a Gabriel Bartoš z Kovačice. Na treťom mieste boli Marta Holíková z Padiny a Ivan Paus z Kovačice.

O 11. hodine toto športovo-turistické podujatie, ktoré prebieha v organizácii Ark Maratonko Kovačica (Klub športovcov a rekreantov Obce Kovačica) v spolupráci s Obcou Kovačica a Turistickou organizáciou OK, pokračovalo štartom pre účastníkov polmaratónu (21,1 km) a štvrťmaratónu (10,55 km), ktorých zaradili do 18. rozličných kategórií.

K akcii ruky priložili aj členky Ženského spolku v Kovačici, členovia motoklubov z Kovačice a Debeľače, príslušníci polície, pracovníci pohotovostnej služby a Základná škola mladých pokolení.

                                                                                                                                               Hlas ľudu (skrátené) 

 

 

 

 

 

2018  Osnovna Škola Mlada Pokolenja Kovačica    2015 Osnovna Skola MLada Pokolenja Kovačica