image1 image2 image3
logo

Republiková súťaž zo srbčiny ako nematerinského jazyka a oblastná sútaž zo slovenčiny

 

 

 

Republiková súťaž zo srbčiny ako nematerinského jazyka prebiehala v Ruskom Krstúre 22.apríla. Z našej školy na súťaž postúpili siedmaci Elena Straková a Igor Čížik a ôsmaci Ján Lenhart a Martin Torňoš. Najúspešnejší bol Igor Čížik, ktorý obsadil tretie miesto. Žiakov pripravila Sonja Lončar.

Oblastná súťaž zo slovenčiny bola v Padine 28.4. 2018 a naši žiaci dosiahli nasledovný úspech:

piatačka  Elena Petríková obsadila tretie miesto, šiestak Andrej Majdlík obsadil tretie miesto, siedmak Igor Čížik prvé miesto a ôsmak Samuel Barca tretie miesto. Na Republikovú súťaž postúpili siedmaci Igor Čížik, Elena Straková a Denis Ďuriš a ôsmaci Samuel Barca a Ján Lenhart. Žiakov pripravili Mária Kotvášová, Zuzana Lenhartová a Anna Hrková.

 

2018  Osnovna Škola Mlada Pokolenja Kovačica    2015 Osnovna Skola MLada Pokolenja Kovačica