image1 image2 image3
logo

Smelý zajko na 3xĎ

 

Divadelná odbočka Základnej školy mladých pokolení vystúpila na Detskej divadelnej prehliadke 3xĎ v Starej Pazove v piatok, 1.júna 2018 s divadelným predstavením Smelý zajko. Detská odborná porota odmenila Andreja Murtina a Elenu Strakovú za najlepšie stvárnené postavy. Odborná porota v zložení dipl. režisér Ján Makan, Doc. dipl. režisér a dipl. herec Miroslav Benka, významný umelec, dipl. herec Miroslav Fábry, herec SND, predseda

Odmenili Elenu Strakovú za úspešný herecký výkon.    

 

2018  Osnovna Škola Mlada Pokolenja Kovačica    2015 Osnovna Skola MLada Pokolenja Kovačica