image1 image2 image3
logo

Brussels

 

U organizaciji Scientix-a sa sedištem u Briselu (Belgija) održan je seminar za nastavnike osnovnih i srednjih škola iz cele evrope pod nazivom " Radionice naučnih projekata u učionici budućnosti" u trajanju od 26.- 28. februara 2016.godine. Na seminar je odabrano 40 nastavnika iz raznih država širom Evrope, a čast da prisustvuje imala je i nastavnica iz naše škole Darina Poljak.

 

 

Nastavnicima su prezentovani projekti :

 

Svi projekti vezani su za nauku, tehnologiju, inženjering i matematiku a bave se ovom problematikom i u školskom sistemu, sa ciljem da se kod učenika razvija svest o važnosti nauke i matematike u njihovom okruženju i njihovim životima.

2018  Osnovna Škola Mlada Pokolenja Kovačica    2015 Osnovna Skola MLada Pokolenja Kovačica