image1 image2 image3
logo

Predavanje učenicima o protivpožarnoj zaštiti

Dana 26. 1. 2018 učenicima sva tri odeljenja četvrtog razreda održano je predavanje o protivpožarnoj zaštiti. Osnovna znanja iz oblasti protivpožarne zaštite učenicima je preneo Vladimir Mađarev iz vatrogasne službe u Kovačici. U toku jednog školskog časa učenici su učili i gledali snimke o tome ko su i šta rade vatrogasci, kako su opremljeni kada idu da gase požare i videli su kako vatrogasci rade na gašenju požara. Učenici su učili kako da budu pažljivi te tako i sami preduprede požare, kako da se zaštite od izbijanja požara, kako da se ponašaju u slučaju da izbije požar - naročito to kako da se ponašaju ako se nađu u prostoriji u kojoj je izbio požar - sobi, stanu, kući, zgradi ...

Učenici su naučili i o tome kome i kako da se obrate kada vide požar, kako se pobrinu za sebe ako ih je neposredno zahvatila vatra i ako imaju opekotine, kako da spreče veće i ozbiljnije povrede i sl. Posle predavanja učenici su imali i kraći kviz o stečenim znanjima.

Read more: Predavanje učenicima o protivpožarnoj zaštiti

2018  Osnovna Škola Mlada Pokolenja Kovačica    2015 Osnovna Skola MLada Pokolenja Kovačica