image1 image2 image3
logo

Divadlo

Read more: Divadlo

Audícia

Read more: Audícia

VALČÍK PRE KONIEC - PROGRAMY PRE KONIEC PRVÉHO CYKLU ŠKOLENIA

Žiaci IV. tried Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici oslávili ukončenie prvého cyklu základného školenia - triednej výučby. Najprv program mali žiaci IV-3 triedy, spolu so svojou učiteľkou Gordanou Stanisavljevićovou. Oslava bola usporadaná v pondelok 12. 6. 2017 o 17:00. Priliehavý kultúrno-umelecký program začal tak, že sa každý žiak predstavil nejakým osobným bodom - recitáciou, pesničkou a podobné. Po tom, boli predstavení najúspešnejší žiaci - športovci, ako čo sú karatistika Nađa Lakičin, bicyklista Mihajlo Pešić, vojelbalisti Anđela Čatlajić, Nora Ređaj a Denis Paus, šachista Duško Galat ...

Read more: VALČÍK PRE KONIEC - PROGRAMY PRE KONIEC PRVÉHO CYKLU ŠKOLENIA

2018  Osnovna Škola Mlada Pokolenja Kovačica    2015 Osnovna Skola MLada Pokolenja Kovačica