image1 image2 image3
logo

Igrajte Tačke koje eksplodiraju

Ove školske godine naša škola se pod rukovodstvom nastavnika Vlade Šimeka uključuje u globalni matematički projekat Tačke koje eksplodiraju.

Globalni matematički projekat (GMW2017) je projekat namenjen popularizaciji matematike, sa ciljem uključivanja što većeg broja učenika. Globalni matematički projekat želi da prevaziđe prepreke i da pokaže kako proći gomilu matematičkog sadržaja i otkriti povezanost, značenje i radost matematike. Projekat se realizuje od 10. do 17. oktobra a ovogodišnja tema je Tačke koje eksplodiraju. Ova tema - Tačke koje eksplodiraju - ukazuje na pristup i filozofiju koje će koristiti tim Globalnog matematičkog projekta. Tačke koje eksplodiraju su vrata koja vode ka prirodnoj, radosnoj i relevantnoj matematici, odmah dostupnoj svima.

Read more: Igrajte Tačke koje eksplodiraju

Dečja nedelja 2017.

         

 

Read more: Dečja nedelja 2017.

2018  Osnovna Škola Mlada Pokolenja Kovačica    2015 Osnovna Skola MLada Pokolenja Kovačica