image1 image2 image3
logo

Istorijat škole

O školi

 

 

 

Osnovna škola Mlada pokolenja u Kovačici počela je sa radom davne 1803.godine. Škola radi uspešno do danas, tako da je 2003.godine proslavila veliki jubilej – 200 godina postojanja i rada škole.

Škola ima preko 500 učenika. Pored nastavnika i profesora u školi rade i direktor, psiholog, pedagog, defektolozi, medicinska sestra, bibliotekar, knjigovođa, sekretar, administrativni radnik, pomoćno osoblje i školski policajac.

Nastava se odvija dvojezično, na srpskom i slovačkom jeziku. U školi ima 25 odeljenja u redovnoj nastavi, 2 specijalna odeljenja za decu sa posebnim potrebama i jedno odeljenje za decu sa autizmom. Nastava je kabinetskog tipa i odvija se u dve smene.

Škola ima fiskulturnu salu, trpezariju sa kuhinjom, biblioteku, kabinet informatike i multimedijalnu učionicu.

Učenici naše škole postižu zapažene rezultate na takničenjima iz predmeta, ali i iz oblasti kulturnog stvaralaštva.

Škola sarađuje sa lokalnom sredinom i uvek je spremna na saradnju i promene, koje u centar pažnje stavljaju učenika.

 

 

Tajna životnog uspeha nije raditi to što volim, već voleti to što radimo.

2017  Osnovna Škola Mlada Pokolenja Kovačica    2015 Osnovna Skola MLada Pokolenja Kovačica