image1 image2 image3
logo

Stredná odborná škola Pod Bánošom v Kovačici

Dňa 21. 3. 2017. Základnú školu Mladé pokolenia navštívili riaditeľka, učitelia a žiaci Strednej odbornej školy Pod Bánošom z Bánskej Bystrice.

Táto stredná odborná škola vznikla 4.9.2007 združením súkromnej strednej odbornej školy a SOU PP, ktoré malo takmer 50-ročnú tradíciu v príprave študentov v poľnohospodárskych a potravinárskych odboroch. Novovzniknutá Združená stredná škola sa v septembri 2008 premenovala na Strednú odbornú školu. Hlavným poslaním školy je vychovávať kvalitných odborníkov pre rozvoj vidieka a v potravinárskej výrobe. Ide o školu ktorá má za cieľ venovať sa rozvoju vidieka a poskytovať štúdium nielen v učebných a študijných odboroch, ale aj poskytnúť vyššie pomaturitné štúdium.

Absolventi tejto školy sa teda stanú podnikateľmi na vidieku, ktorí budú vedieť spravovať krajinu v rámci agroturistiky a poskytovať služby pre rozvoj vidieka. V potravinárstve sa snaží zachovať tradičné chute jej výrobkov, odolať ére polotovarov a zmesí. I keď sa novým technológiám nebráni, tradičná chuť v jej výrobkov nemôže chýbať. Takto prispeje k zachovaniu kultúrnych zvyklostí krajiny a jej špecifík, čo je jedným z hlavných faktorov pre rozvoj turistiky vo všeobecnosti.

Promociu školy navštívilo okolo dvadsať naších osmákov a desiatka rodičov. Počas promocii, žiaci a rodičia si  mohli vypočuť o možnostiach študovania na tejto škole a vychutnať si sladké a slané výrobky, vyskúšať sa vo výrobe sviečok a podobné.

Zdá sa nám, že naších žiakov promocia zaujala a že si niektorí porozmýšľajú aj o zápise na túto slovenskú školu.

Voda-kraljica života

Voda nas svuda okružuje. Obuhvata 3/4 Zemljine površine. Iako obična, ona ima mnoga čudesna svojstva. Nijedna druga materija ne nalazi se u takvim količinama i istovremeno u tri stanja.

Read more: Voda-kraljica života

2018  Osnovna Škola Mlada Pokolenja Kovačica    2015 Osnovna Skola MLada Pokolenja Kovačica