Všeobecné právne akty/Opšti pravni akty

/Všeobecné právne akty/Opšti pravni akty

Dokumenty – Dokumentacija

Najvažnija opšta pravna akta su postavljena za pregled i skidanje.

Tuná máte všeobecné právne akty, zatiaľ len v srbčine.

 

1. Statut škole mozete preuzeti OVDE

    Štatút školy si môžete stiahnúť tuná (v srbčine)

2. Pravilnik o radu škole možete preuzeti OVDE

    Pravidlá práce v škole si môžete stiahnúť tuná (v srbčine)