Naše úspechy/Naši uspesi

Mikulášsky program

V ústrety Mikulášskemu sviatku, žiaci druhého ročníka kovačickej základnej školy usporiadali príležitostný program, ktorý venovali svojim babičkám. VIDEO NÁHRAVKU RTV OK SI MOŽETE POZRIEŤ TUNÁ.

Vypracovanie ukážkových hodín po slovensky

 

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 17. novembra 2015 odovzdala Základnej škole bratov Novákovcov v Silbaši interaktívnu tabuľu a bim projektor do kabinetu slovenského jazyka.