Republiková súťaž zo slovenčiny

 

V sobotu, 26. mája 2018, v Základnej škole mladých pokolení v Kovačici sa uskutočnila Republiková súťaž zo slovenského jazyka, na ktorej sa zúčastnilo 38 žiakov zo ZŠ v Padine, Aradáči, Báčskom Petrovci, Hložanoch, Kysáči, Silbaši, Pivnici, Selenči, Starej Pazove a Kovačici.

 

 

Po primeranom kultúrno-umeleckom programe žiakov Kataríny Válovcovej a Milana a Mateja Hrkovcov, súťaž otvoril Ján Brna, predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM. Účastníkom súťaže sa prihovorili aj Zlatko Šimák,predseda ZO Kovačica, a Anička Bírešová, riaditeľka hostiteľskej školy.

Kým žiaci robili testy, v škole zasadal Aktív učiteľov slovenčiny, na ktorom účastníci analyzovali a snažili sa zosúladiť učebné programy pre 5. a 6. triedy.

 

Neľahkú prácu v hodnotení žiackych testov mala posudzovacia komisia, ktorá pracovala v zložení: Mariena Korošová, prof. Dr. Anna Makišová, Paed. Dr. Svetlana Zolňanová, Alena Pešková a Dr. Jasna Uhláriková.

 

 

Najlepším bol siedmak Igor Čížik (18 bodov) z Kovačice. Druhé miesto obsadili Kristina Speváková (17, 5) z Báčskeho Petrovca a Ema Pudelková z Pivnice. Na treťom mieste zakotvili Lea Herčeková (17) z Pivnice a Tijana Bešková z Padiny.

Odmenení ôsmaci boli Martin Pekár (17 bodov) z Aradáča a Anna Čobrdová z Pivnice. Na druhom mieste zakotvila Jana Nemogová (16, 5) z Padiny. Tretie miesto si zaslúžili Teodora Šimoniová (15, 5) zo Selenče a Dajana Jana Brnová z Báčskeho Petrovca.

Hostitelia tohtoročnej Republikovej súťaže zo slovenského jazyka pre svojich hostí usporiadali návštevu Pamätného domu Martina Jonáša a umeleckú rodinu Nemčekovcov.

Na záver súťaže zo slovenčiny, ktorej organizátormi sú Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja, Národnostná rada slovenskej národnej menšiny a Vojvodinská slovakistická spoločnosť, odmeneným žiakom, ktorí pobudnú aj na tábore na Slovensku, odovzdali primerané darčeky.Darôeky pripravila Základná škola mladých pokolení, Zhromaždenie Obce Kovačica, Turistická organizácia Obce Kovačica, Matica slovenská a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

 

Z Hlasu ľudu (upravené)