Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Opštinsko takmičenje iz matematike: kao svake godine OŠ „Mlada pokolenja“ će biti
organizator opštinskog takmičenje iz matematike. Takmičenje je zakazano malo ranije, u
odnosu na prošle godine, i to dana 07.12.2019.g. satnica takmičenja će biti poslata školama
nakon urednog prijavljivanja učenika na takmičenje. Svi učenici su dužni da sa sobom donesu
izjave (poslate svim školama) potpisane od strane roditelja.
Svim učenicima želimo odlične uspehe na takmičenju.