Извештај са 2. састанка Стручног већа математике, информатике и технике и технологије који је одржан дана 2.11.2021 са почетком у 15:00 часова

Активност:
Дневни ред:
1. Усвајање записника са 1. састанка Стручног већа одржане 11.9.2021
2. Одређивање критеријума за оцењивање за појединачне предмете унутар актива
3. Разно

Састанку су присуствовали чланови већа, предметни наставници: Јано Томаш, Катарина Микулић, Владо Шимек, Борислав Жарков, Растислав Ушјак, Ненад Грозданић, Мартин Немчек, Татјана Шипицки

Закључак:

1. Записник са 1. седнице Стручног већа одржане 11.9.2021 је усвојен једногласно
2. Кроз заједничку дискусију и конструктивну анализу критеријума за оцењивање по предметима овог актива, закључено је да ће се актив МИТ приликом оцењивања придржавати критеријума који је установљен од стручњака и као такав је представљен на сајту друштва математичара Србије (ДМС). ДМС је објавило званичан документ и у њему се налази оријентациона скала која је представљена у прилогу:

Цео документ ДМС се може прочитати на следећем линку:

https://dms.rs/wp-content/uploads/2016/12/Tema-17-Andric.pdf

Треба напоменути, да за закључивања коначне оцене из појединог предмета се увек узимају у обзир и остали облици провера: петоминутне, петнаесто минутне, усмени одговори, домаћи задаци, креативно и логичко размишљање и закључивање… Све треба да буде у интересу ученика са сврхом добијања што боље оцене.

3. Под овом тачком није било никаквих предлога за дискусију.

Руководилац већа
Јано Томаш

ОВИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ СУ САДА САМО ПРЕДЛОГ СТРУЧНОГ АКТИВА И КАО ТАКВИ ИДУ НА УСВАЈАЊЕ ОД СТРАНЕ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА.