Poslovnik o radu Saveta roditelja možete preuzeti OVDE.