Одељење Старешина или наставник Дан Време

I1 Кукучка Ана среда 3. час
I2 Валовец Вијерослава уторак 4. час
I3 Радојковић Слађана петак 2. час
II1 Шимак Катарина петак 5. час
II2 Халупа Јармила четвртак 5. час
II3 Станисављевић Гордана уторак 5. час
III1 Светликова Зузана четвртак 5. час
III2 Петрикова Зузана четвртак 2. час
III3 Павела Ката четвртак 3. час

IV1 Чипкар Фаркаш Ана понедељак 4. час
IV2 Каркушова Катарина понедељак 3. час
IV3 Сладечек Оливера понедељак 2. час
Томан Вијера уторак 2. час
Бабкова Марина уторак 3. час
Доша Станно Дарина среда 3. час
Гогош Нада петак 5. час
Јагода Котваш Моника петак 5. час
Јармила Котваш Хусарик понедељак 11:00-12:00h
V1 Путник Зузана четвртак 3. час
V2 Срдић Ана понедељак 2. час
V3 Бојковић Сања уторак 4. час
VI1 Омаста Евка понедељак 4. час
VI2 Микулић Катарина среда 2. час
VI3 Лукић Јелена понедељак 5. час
VII1 Хркова Ана понедељак 4. час
VII2 Шимек Владо среда 5. час
VII3 Кирић Властислава понедељак 4. час
VIII1 Брезинова Татјана среда 6. час
VIII2 Јурица Мирослав четвртак 5. час
VIII3 Томаш Павел понедељак 5. час
Урбан Павел четвртак 3. час
Томаш Јан петак 4. час
Фаркаш Јожо понедељак 3. час
Омаста Елена петак 4. час
Шипицки Татијана петак 4. час
Куталек Зузана понедељак 3. час
Тимотијевић Зорица среда 4. час
Шајн Љиљана уторак 4. час
Ненад Грозданић петак 2. час
Борислав Жарков понедељак 5. час

НАПОМЕНА: Контакти са родитељима у условима пандемије се претежно остварују онлајн, путем вајбера, а по позиву у школи, или ван зграде школе.