ИЗМЕЊЕНИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19
ВАЖИ ОД 21.9.2020.

1. Модел организације наставе који се примењује у првом циклусу

1.6. НАСТАВА СЕ ОСТВАРУЈЕ СА ДВЕ ПАРАЛЕЛНЕ ГРУПЕ ТОКОМ ДАНА (ГРУПА А И ГРУПА Б) – СВА ОДЕЉЕЊА ПРВОГ ЦИКЛУСА _ОСИМ ОДЕЉЕЊА КОЈА СЕ НЕ ДЕЛE НА ГРУПЕ ЈЕР БРОЈ УЧЕНИКА НИЈЕ ВЕЋИ ОД 15.

ПРВИ ЦИКЛУС:
– НАСТАВА СЕ ОРГАНИЗУЈЕ СВАКОДНЕВНО У ШКОЛИ УЗ НЕПОСРЕДАН ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ РАД
– ОДЕЉЕЊА СА БРОЈЕМ УЧЕНИКА ВЕЋИМ ОД 15 СЕ ДЕЛЕ НА ДВЕ ГРУПЕ (ДАКЛЕ САМО ОДЕЉЕЊА I-1, I-2, II-3, IV-2 И IV-3 СЕ НЕЋЕ ДЕЛИТИ)
– СВАКО ОДЕЉЕЊЕ ИМА СВОЈУ УЧИОНИЦУ
– НАСТАВА ПОЧИЊЕ У 7:30 ЗА ЈЕДНУ ГРУПУ А У 10:30 ЗА ДРУГУ ГРУПУ. ЗА ТЕРМИН ПОЛАСКА У ШКОЛУ ГРУПЕ ЋЕ СЕ СМЕЊИВАТИ НА НЕДЕЉНОМ НИВОУ.
– ИЗМЕЂУ СМЕНА ЈЕ ПАУЗА ОД 20 МИНУТА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈУ УЧИОНИЦА, А У ОКВИРУ ЈЕДНЕ СМЕНЕ (ПОСЛЕ ДРУГОГ ЧАСА) ПАУЗА У ТРАЈАЊУ ОД 15 МИНУТА РАДИ ПРОВЕТРАВАЊА УЧИОНИЦА.
– ДНЕВНО УЧЕНИЦИ ИМАЈУ 4 ЧАСА, ОСТАЛИ ПРЕДВИЂЕНИ НАСТАВНИ ЧАСОВИ ОДРЖАЋЕ СЕ ОНЛИНЕ ИЛИ НА ДАЉИНУ.
– ЧАСОВИ ТРАЈУ ПО 30 МИНУТА
– ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ДА СЕ НАСТАВА ИЗ ПОЈЕДИНИХ ПРЕДМЕТА ОДРАДИ КРОЗ БЛОК-НАСТАВУ
– УЧЕНИЦИ ЋЕ ТОКОМ БОРАВКА У ШКОЛИ БИТИ ДУЖНИ ДА НОСЕ МАСКУ У СВИМ ПРИЛИКАМА ОСИМ КАДА СЕДЕ НА СВОМ МЕСТУ И ПРАТЕ НАСТАВУ
– ШКОЛА ЋЕ ОБЕЗБЕДИТИ ДЕЗИФЕКЦИОНА СРЕДСТВА А УЧЕНИЦИ ЋЕ ОД КУЋЕ НОСИТИ КРПИЦЕ КОЈИМА ЋЕ БРИСАТИ СВОЈУ КЛУПУ
– НЕДЕЉНИ РАСПОРЕД ЧАСОВА ЋЕ УРАДИТИ АКТИВ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ
– НАСТАВИЦИ КОЈИ ИМАЈУ МАЊЕ ОПТЕРЕЋЕЊА ПОМАГАЋЕ НАСТАВНИЦИМА КОЈИ ИМАЈУ ВИШЕ ОПТЕРЕЋЕЊА (ОВО ВАЖИ И ЗА СТР. САРАДНИКЕ)
– НАСТАВНИЦИ ТРЕБА ДА САСТАВЉАЈУ КРАЋЕ ИЗВЕШТАЈЕ О СВОМ РАДУ НА ДНЕВНОМ И НЕДЕЉНОМ НИВОУ А РАДИ ПРАЋЕЊА ОСТВАРИВАЊА ОВОГ ПЛАНА АКТИВНОСТИ
– ОДЕЉЕЊА 1-1 И 1-2 КОЈА У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ НИСУ ДЕЉЕНА У ГРУПЕ СЕ ОД 15.9.2020. ДЕЛЕ ЈЕР ЈЕ КОД УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА ПОТРЕБНО ПОСВЕТИТИ СЕ СВАКОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УЧЕНИКУ

ОСТАЛО
– У ШКОЛИ ЋЕ РАДИТИ И ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ПОДЕЉЕН У ДВЕ ГРУПЕ. ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ЋЕ РАДИТИ ОД 7 ДО 16 ЧАСОВА. УЧЕНИЦИ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ ЋЕ БИТИ ПОДЕЉЕНИ У ДВЕ ГРУПЕ. ДО 13:30 ГРУПЕ СЕ НЕИЗМЕНИЧНО СМЕЊУЈУ. ОД 13:30 ЈЕДНУ ОД ГРУПА ЋЕ ПРЕДУЗЕТИ ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИЦИ КОЈИ ЋЕ ВРЕМЕ СА ЊИМА ПРОВОДИТИ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ, ДВОРИШТУ, ПАРКУ, БИБЛИОТЕЦИ…
– СВИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЋЕ БИТИ ДРЖАНИ КРОЗ НАСТАВУ НА ДАЉИНУ ДОК ЋЕ ЧАСОВИ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ БИТИ ДРЖАНИ У КОМБИНОВАНОМ ОБЛИКУ, ПОНЕКАД НА ДАЉИНУ А ПОНЕКАД КРОЗ НЕПОСРЕДНИ РАД У ЗАВИСНОСТИ ОД ПОТРЕБА.
– У ШКОЛИ ЗА УЧЕНИКЕ НЕЋЕ БИТИ ОРГАНИЗОВАНА УЖИНА ВЕЋ ЋЕ ДЕЦИ БИТИ ПРЕПОРУЧЕНО ДА ЈЕ НОСЕ ОД КУЋЕ И ДА УЖИНАЈУ У ВРЕМЕ ВЕЛИКОГ ОДМОРА.
– У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ ЋЕ БИТИ ОРГАНИЗОВАНА ИСХРАНА.
– ВЕЛИКИ ОДМОР ЋЕ БИТИ ПОСЛЕ 2. ЧАСА У ТРАЈАЊУ ОД 15 МИНУТА А РАДИ ПРОВЕТРАВАЊА И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ ПРОСТОРИЈА, КАО И РАДИ БОРАВКА УЧЕНИКА НА СВЕЖЕМ ВАЗДУХУ
– У ШКОЛИ ЋЕ БИТИ ОРГАНИЗОВАНО ПОЈАЧАНО ДЕЖУРСТВО НАСТАВНИКА И ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ И ТО ПО УНАПРЕД УТВРЂЕНОМ РАСПОРЕДУ.
– ШКОЛА НЕЋЕ ПРАВИТИ ГРУПЕ САСТАВЉЕНЕ ОД УЧЕНИКА ИЗ РАЗЛИЧИТИХ ОДЕЉЕЊА
– У ШКОЛИ ЋЕ ПОСТОЈАТИ СОБА ЗА ИЗОЛАЦИЈУ НАМЕЊЕНА ЗА БОРАВАК УЧЕНИКА КОЈИ СУ ПОКАЗАЛИ СИМПТОМЕ БОЛЕСТИ И У ЊОЈ ЋЕ УЧЕНИЦИ БОРАВИТИ ДОК ПО ЊИХ НЕ ДОЂУ РОДИТЕЉИ/СТАРАТЕЉИ
– ОСИМ НЕПОСРЕДНОГ НАСТАВНОГ РАДА, НАСТАВНИЦИ ЋЕ РАДИТИ И ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАС У ДИГИТАЛНОМ ОБЛИКУ ЗА ОНЕ УЧЕНИКЕ КОЈИ НАСТАВУ ПРАТЕ НА ДАЉИНУ
– СВИ УЧЕНИЦИ А НАРОЧИТО УЧЕНИЦИ КОЈИ НАСТАВУ ПРАТЕ НА ДАЉИНУ ЋЕ ИМАТИ И ТВ НАСТАВУ, КАО И ВЕБ ПОРТАЛ vzdelavanie.nrsnm.com
– РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ ПРВОГ И ПЕТОГ РАЗРЕДА СУ РАДИ ИНФОРМИСАЊА И УПОЗНАВАЊА СА РОДИТЕЉИМА ДУЖНЕ ДА 31.8.2020. ОРГАНИЗУЈУ РОДИТЕЉСКЕ САСТАНКЕ У ТЕРМИНИМА КОЈИ ЋЕ БИТИ НАКНАДНО ОДРЕЂЕНИ А ОСТАЛЕ РОДИТЕЉСКЕ СТАРЕШИНЕ ЋЕ РОДИТЕЉСКЕ САСТАНКЕ ОДРЖАТИ НА ДАЉИНУ.
– ПРВИ РАДНИ ДАН, НАСТАВА ЋЕ БИТИ ОРГАНИЗОВАНА У МАЊЕМ ОБИМУ А ЗА ПРВАКЕ ЈЕ ПРЕДВИЂЕН ПОСЕБАН ТЕРМИН ЗА ДОЛАЗАК У ШКОЛУ
– РОДИТЕЉИ СУ ДУЖНИ ДА СВАКО ЈУТРО ПРОВЕРАВАЈУ ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ СВОГ ДЕТЕТА И ДА НЕ ШАЉУ ДЕТЕ У ШКОЛУ АКО ЈЕ БОЛЕСНО
– ЗАДУЖЕНА ОСОБА ИЗ ШКОЛЕ ЋЕ ПРОВЕРАВАТИ ТЕМПЕРАТУРУ УЧЕНИКА.

2. Модел организације наставе који се примењује у другом циклусу

2.6. НАСТАВА СЕ ОСТВАРУЈЕ ПО КОМБИНОВАНОМ МОДЕЛУ СА СМЕЊИВАЊЕМ ГРУПА ТОКОМ СЕДМИЦЕ (ГРУПА А И ГРУПА Б) – СВА ОДЕЉЕЊА ДРУГОГ ЦИКЛУСА – ОСИМ ОДЕЉЕЊА КОЈА СЕ НЕ ДЕЛE НА ГРУПЕ ЈЕР БРОЈ УЧЕНИКА НИЈЕ ВЕЋИ ОД 15.

ДРУГИ ЦИКЛУС
– НАСТАВА СЕ ОРГАНИЗУЈЕ СВАКОДНЕВНО У ШКОЛИ УЗ НЕПОСРЕДАН О-В РАД
– У ЈЕДНОЈ НЕДЕЉИ ГРУПА А ПОХАЂА НАСТАВУ ПОНЕДЕЉКОМ, СРЕДОМ И ПЕТКОМ А У ДРУГОЈ НЕДЕЉИ ГРУПА А ПОХАЂА НАСТАВУ УТОРКОМ И ЧЕТВРТКОМ. У ТИМ ДАНИМА ГРУПА Б СЛУША НАСТАВУ НА ДАЉИНУ (ОНЛАЈН, ПРЕКО ГУГЛОВЕ УЧИОНИЦЕ ИЛИ НЕКЕ ДРУГЕ ПЛАТФОРМЕ)

– У ЈЕДНОЈ НЕДЕЉИ ГРУПА Б ПОХАЂА НАСТАВУ ПОНЕДЕЉКОМ, СРЕДОМ И ПЕТКОМ А У ДРУГОЈ НЕДЕЉИ ГРУПА Б ПОХАЂА НАСТАВУ УТОРКОМ И ЧЕТВРТКОМ. У ТИМ ДАНИМА ГРУПА А СЛУША НАСТАВУ НА ДАЉИНУ (ОНЛАЈН, ПРЕКО ГУГЛОВЕ УЧИОНИЦЕ ИЛИ НЕКЕ ДРУГЕ ПЛАТФОРМЕ)
– ОДЕЉЕЊА СА БРОЈЕМ УЧЕНИКА ВЕЋИМ ОД 15 СЕ ДЕЛЕ НА ДВЕ ГРУПЕ А САМО ОДЕЉЕЊА 5-1, 5-3, 6-3, 7.2 И 7-3 СЕ НЕЋЕ ДЕЛИТИ И ОНИ ДОЛАЗЕ СВАКОДНЕВНО. НА НАСТАВУ.
– СВАКО ОДЕЉЕЊЕ ИМАЋЕ СВОЈУ УЧИОНИЦУ И НЕЋЕ СЕ СЕЛИТИ КАО ИНАЧЕ
– НАСТАВНИ ЧАСОВИ ТРАЈУ ПО ТРИДЕСЕТ МИНУТА УЗ ПЕТ МИНУТА ИЗМЕЂУ ЧАСОВА И ЈЕДАН ВЕЛИКИ ОДМОР ИЗМЕЂУ ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ ЧАСА.
– НАСТАВА ПОПОДНЕ ПОЧИЊЕ У 13:30 И ТРАЈЕ ДО 17:40 ЧАСОВА (ТАДА СЕ ЗАВРШАВА 7. ЧАС).
– НА ВЕЛИКОМ ОДМОРУ КОЈИ ТРАЈЕ 15 МИНУТА СЕ ЧИСТЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈУ УЧИОНИЦЕ И ПРОВЕТРАВАЈУ ИСТЕ.
– У ДРУГОЈ СМЕНИ ДНЕВНО УЧЕНИЦИ ИМАЈУ НАЈВИШЕ 7 ЧАСОВА
– ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ДА СЕ НАСТАВА ИЗ ПОЈЕДИНИХ ПРЕДМЕТА ОДРАДИ КРОЗ БЛОК-НАСТАВУ
– УЧЕНИЦИ ЋЕ ТОКОМ БОРАВКА У ШКОЛИ БИТИ ДУЖНИ ДА НОСЕ МАСКУ У СВИМ ПРИЛИКАМА ОСИМ КАДА СЕДЕ НА СВОМ МЕСТУ И ПРАТЕ НАСТАВУ
– ШКОЛА ЋЕ ОБЕЗБЕДИТИ ДЕЗИФЕКЦИОНА СРЕДСТВА А УЧЕНИЦИ ЋЕ ОД КУЋЕ НОСИТИ КРПИЦЕ КОЈИМА ЋЕ БРИСАТИ СВОЈУ КЛУПУ
– НЕДЕЉНИ РАСПОРЕД ЧАСОВА ЋЕ УРАДИТИ ТИМ ЗА РАСПОРЕД ЧАСОВА
– НАСТАВИЦИ КОЈИ ИМАЈУ МАЊЕ ОПТЕРЕЋЕЊА ПОМАГАЋЕ НАСТАВНИЦИМА КОЈИ ИМАЈУ ВИШЕ ОПТЕРЕЋЕЊА (ОВО ВАЖИ И ЗА СТР. САРАДНИКЕ)
– НАСТАВНИЦИ ТРЕБА ДА САСТАВЉАЈУ КРАЋЕ ИЗВЕШТАЈЕ О СВОМ РАДУ НА ДНЕВНОМ И НЕДЕЉНОМ НИВОУ А РАДИ ПРАЋЕЊА ОСТВАРИВАЊА ОВОГ ПЛАНА АКТИВНОСТИ

ОСТАЛО
– У ШКОЛИ ЋЕ РАДИТИ И ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ПОДЕЉЕН У ДВЕ ГРУПЕ. ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ЋЕ РАДИТИ ОД 7 ДО 16 ЧАСОВА. УЧЕНИЦИ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ ЋЕ БИТИ ПОДЕЉЕНИ У ДВЕ ГРУПЕ. ДО 13:30 ГРУПЕ СЕ НЕИЗМЕНИЧНО СМЕЊУЈУ. ОД 13:30 ЈЕДНУ ОД ГРУПА ЋЕ ПРЕДУЗЕТИ ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИЦИ КОЈИ ЋЕ ВРЕМЕ СА ЊИМА ПРОВОДИТИ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ, ДВОРИШТУ, ПАРКУ, БИБЛИОТЕЦИ…
– СВИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЋЕ БИТИ ДРЖАНИ КРОЗ НАСТАВУ НА ДАЉИНУ ДОК ЋЕ ЧАСОВИ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ БИТИ ДРЖАНИ У КОМБИНОВАНОМ ОБЛИКУ, ПОНЕКАД НА ДАЉИНУ А ПОНЕКАД КРОЗ НЕПОСРЕДНИ РАД У ЗАВИСНОСТИ ОД ПОТРЕБА.
– У ШКОЛИ ЗА УЧЕНИКЕ НЕЋЕ БИТИ ОРГАНИЗОВАНА УЖИНА ВЕЋ ЋЕ ДЕЦИ БИТИ ПРЕПОРУЧЕНО ДА ЈЕ НОСЕ ОД КУЋЕ И ДА УЖИНАЈУ У ВРЕМЕ ВЕЛИКОГ ОДМОРА.
– У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ ЋЕ БИТИ ОРГАНИЗОВАНА ИСХРАНА.
– ВЕЛИКИ ОДМОР ЋЕ БИТИ ПОСЛЕ 2. ЧАСА У ТРАЈАЊУ ОД 15 МИНУТА А РАДИ ПРОВЕТРАВАЊА И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ ПРОСТОРИЈА, КАО И РАДИ БОРАВКА УЧЕНИКА НА СВЕЖЕМ ВАЗДУХУ
– У ШКОЛИ ЋЕ БИТИ ОРГАНИЗОВАНО ПОЈАЧАНО ДЕЖУРСТВО НАСТАВНИКА И ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ И ТО ПО УНАПРЕД УТВРЂЕНОМ РАСПОРЕДУ.
– ШКОЛА НЕЋЕ ПРАВИТИ ГРУПЕ САСТАВЉЕНЕ ОД УЧЕНИКА ИЗ РАЗЛИЧИТИХ ОДЕЉЕЊА
– У ШКОЛИ ЋЕ ПОСТОЈАТИ СОБА ЗА ИЗОЛАЦИЈУ НАМЕЊЕНА ЗА БОРАВАК УЧЕНИКА КОЈИ СУ ПОКАЗАЛИ СИМПТОМЕ БОЛЕСТИ И У ЊОЈ ЋЕ УЧЕНИЦИ БОРАВИТИ ДОК ПО ЊИХ НЕ ДОЂУ РОДИТЕЉИ/СТАРАТЕЉИ
– ОСИМ НЕПОСРЕДНОГ НАСТАВНОГ РАДА, НАСТАВНИЦИ ЋЕ РАДИТИ И ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАС У ДИГИТАЛНОМ ОБЛИКУ ЗА ОНЕ УЧЕНИКЕ КОЈИ НАСТАВУ ПРАТЕ НА ДАЉИНУ
– СВИ УЧЕНИЦИ А НАРОЧИТО УЧЕНИЦИ КОЈИ НАСТАВУ ПРАТЕ НА ДАЉИНУ ЋЕ ИМАТИ И ТВ НАСТАВУ, КАО И ВЕБ ПОРТАЛ vzdelavanie.nrsnm.com
– РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ ПРВОГ И ПЕТОГ РАЗРЕДА СУ РАДИ ИНФОРМИСАЊА И УПОЗНАВАЊА СА РОДИТЕЉИМА ДУЖНЕ ДА 31.8.2020. ОРГАНИЗУЈУ РОДИТЕЉСКЕ САСТАНКЕ У ТЕРМИНИМА КОЈИ ЋЕ БИТИ НАКНАДНО ОДРЕЂЕНИ А ОСТАЛЕ РОДИТЕЉСКЕ СТАРЕШИНЕ ЋЕ РОДИТЕЉСКЕ САСТАНКЕ ОДРЖАТИ НА ДАЉИНУ.
– ПРВИ РАДНИ ДАН, НАСТАВА ЋЕ БИТИ ОРГАНИЗОВАНА У МАЊЕМ ОБИМУ А ЗА ПРВАКЕ ЈЕ ПРЕДВИЂЕН ПОСЕБАН ТЕРМИН ЗА ДОЛАЗАК У ШКОЛУ
– РОДИТЕЉИ СУ ДУЖНИ ДА СВАКО ЈУТРО ПРОВЕРАВАЈУ ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ СВОГ ДЕТЕТА И ДА НЕ ШАЉУ ДЕТЕ У ШКОЛУ АКО ЈЕ БОЛЕСНО
– ЗАДУЖЕНА ОСОБА ИЗ ШКОЛЕ ЋЕ ПРОВЕРАВАТИ ТЕМПЕРАТУРУ УЧЕНИКА.

3. Назив платформе која ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу (опционо за школе):
ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ НАСТАВУ ПРАТЕ НА ДАЉИНУ ПРИПРЕМЉЕНА ЈЕ ТВ НАСТАВА КАКО НА РТС ТАКО И НА СТАНИЦАМА ЛОКАЛНИХ ТЕЛЕВИЗИЈА (НА СЛОВАЧКОМ ЈЕЗИКУ). ОД ОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ПОСТОЈИ И ПЛАТФОРМА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА СЛОВАКА СА КОЈЕ ЋЕ СЕ СКИДАТИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОНЛИНЕ НАСТАВУ НА СЛОВАЧКОМ ЈЕЗИКУ: vzdelavanie.nrsnm.com

ОД ПЛАТФОРМИ ЗА УЧЕЊЕ НАСТАВНЦИ НАЈВИШЕ КОРИСТЕ GOOGLE CLASSROOM А ЗА КОМУНИКАЦИЈУ СА УЧЕНИЦИМА ВИБЕР

4. Распоред часова по данима за сваки разред са временском организацијом (сатница):

МЛАЂИ РАЗРЕДИ:
МЛАЂИ ИДУ УВЕК ПРЕПОДНЕ, ЊИХОВА СМЕНА ЈЕ ОД 7:30 ДО 13:00

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ
СТАРИЈИ ИДУ УВЕК ПОПОДНЕ, ЊИХОВА СМЕНА ЈЕ ОД 13:30 ДО 17:30

5. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика:
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАЗВОЈА, НАПРЕДОВАЊА, АНГАЖОВАЊА И ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА ОБАВЉАЋЕ СЕ У ТОКУ НЕПОСРЕДНОГ О-В РАДА У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

6. Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним потребама и у односу на породични контекст:
У ШКОЛИ РАДЕ И ДВА ОДЕЉЕЊА УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ КАО И ЈЕДНО ОДЕЉЕЊЕ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА ИЗ СПЕКТРА АУТИЗМА. СВА ОВА ОДЕЉЕЊА РАДИЋЕ УЗ НЕПСРЕДАН ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД ОСИМ АКО СУ СЕ РОДИТЕЉИ ОВЕ ДЕЦЕ ИЗЈАСНИЛИ ДА НАСТАВА БУДЕ ОНЛИНЕ.

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ЋЕ РАДИТИ.

ИСХРАНА ЋЕ БИТИ ОБЕЗБЕЂЕНА ЗА УЧЕНИКЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ.

7. Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка…):
ПОРТАЛ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА СЛОВАКА ЗА СКИДАЊЕ ОБРАЗОВНИХ МАТЕРИЈАЛА НА СЛОВАЧКОМ ЈЕЗИКУ: vzdelavanie.nrsnm.com

8. Укупан број ученика у школи који су се изјаснили да неће похађати наставу у школи према утврђеном моделу: (уписати посебно за сваки разред):
Разред Број ученика који не похађају наставу у школи
Први 0
Други 2
Трећи 0
Четврти 1
Пети 2
Шести 1
Седми 1
Осми 1 – СВИ ОНЛИНЕ

9. Ако школа има групе продуженог боравка описати начин организације на дневном и недељном нивоу:
БИЋЕ ДВА ОДЕЉЕЊА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ЈЕР ЈЕ ЖЕЉУ ЗА ПОХАЂАЊЕМ БОРАВКА ИЗРАЗИЛО 16 УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА А ИМАМО И 19 УЧЕНИКА КОЈИ СУ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ ПОХАЂАЛИ ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК.
9.1. Укупан број група продуженог боравка: 2 (14 У ЈЕДНОЈ И 13 У ДРУГОЈ)
9.2. Укупан број ученика уписаних у продужени боравак: 27, ИМАМО ИХ 14 У ЈЕДНОЈ И 13 У ДРУГОЈ ГРУПИ

9.3. Укупан број ученика који су се изјаснили за похађање продуженог боравка: 35

10. Начин праћења остваривања оперативног плана активности (концизан опис):
ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПЛАНА АКТИВНОСТИ ОБАВЉАЋЕ НА ДНЕВНОМ И НЕДЕЉНОМ НИВОУ СТРУЧНА СЛУЖБА ШКОЛЕ И ДИРЕКТОР ШКОЛЕ.
– НЕПОСРЕДНИМ УВИДОМ У НАСТАВНИ РАД
– ПРАЋЕЊЕМ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАСТАВНИКА
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОВОГ ПЛАНА СЕ СВАКИХ 15 ДАНА ШАЉЕ У ШКОЛСКУ УПРАВУ.