На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 601-00-9/2020-01, Основна школа „Млада поколења“ у Ковачици, поштујући инструкције у вези остваривања образовно-васпитног рада учењем на даљину, је спровела неопходне активности и обавестила ученике и родитеље о начинима и могућностима спровођења учења на даљину. Родитељи и ученици су пре свега, упућени на едукативне садржаје путем платформи и канала РТС-а, а наставници су у складу са материјалним и техничким ресурсима школе и ученика, израдили кориговане оперативне планове.
Наша школа у овом тренутку има 434 ученика од којих према сада постојећим подацима сви ученици имају приступ некој врсти учењу на даљину (телевизор, мобилни телефон, компјутер са интернетом). Један ученик који није имао приступ интернету добио је паметни мобилни телефон од Министарства просвете преко Школске управе Зрењанин.

Пратећи оптерећење и нагажовање ученика приликом наставе на даљину, донет је предлог распореда часова за следећу недељу рада на даљину (11.5.2020. до 15. 5. 2020.) – ученици првог и другог разреда имају по 3 часа дневно на телевизији плус један у договору са учитељицама (дакле 4 часа дневно укупно), ученици трећег и четвртог разреда разреда по 3 часа на телевизији плус два часа у договору са учитељицама. Субота 16.5.2020. је радна само за матуранте и радиће се припрема за завршни испит. Ученици виших разреда ће наставу на даљину имати на следећи начин:

5. разред
Прва два или три часа су увек часови из наставних предмета који иду на телевизији. Сваког дана у договору са наставницима, додају се још и:
Понедељак
4. час Историја
5. час Српски као нематерњи
6. час Музичка култура
Уторак
4.час Биологија
5.час Техника и технологија
Среда
4.час Географија
5.час Енглески језик
Четвртак
4. час Информатика
5. час Немачки језик
Петак 4. час Географија
5. Ликовна култура

Три пута недељно ученици се упућују на активности из области физичког васпитања. Ако није наведено, једном недељно ученици имају неки од обавезних изборних предмета (грађанско васпитање или веронауку).

6. разред
Прва два или три часа су увек часови из наставних предмета који иду на телевизији. Сваког дана у договору са наставницима, додају се још и:
Понедељак
4. час Енглески језик
5. час Историја
Уторак
4.час Српски као нематерњи
5.час Физика
6. час Музичка култура
Среда
4.час Немачки језик
5. час Географија
6. час Ликовна култура
Четвртак
4.час Техника и технологија
5. час Биологија
Петак
4. Час Физика
5. час Информатика

Три пута недељно ученици се упућују на активности из области физичког васпитања. Ако није наведено, једном недељно ученици имају неки од обавезних изборних предмета (грађанско васпитање или веронауку).

7. разред
Прва два или три часа су увек часови из наставних предмета који иду на телевизији. Сваког дана у договору са наставницима, додају се још и:
Понедељак
4. час Хемија
5. час Немачки језик
6. час Музичка култура
Уторак
4.час Географија
5.час Биологија
Среда
4.час Физика
5. час Информатика
6. час Ликовна култура
Четвртак
4.час Историја
5. час Техника и технологија
6. час Српски као нематерњи
Петак
4. час Географија
5. час Енглески језик

Три пута недељно ученици се упућују на активности из области физичког васпитања. Ако није наведено, једном недељно ученици имају неки од обавезних изборних предмета (грађанско васпитање или веронауку).

8. разред
Прва четири часа су увек часови из наставних предмета који иду на телевизији. Сваког дана у договору са наставницима, додају се још и:
Понедељак
5. час Историја
6. час Информатика
7. час Биологија (припремна настава)
Уторак
5. час Хемија
6. час Енглески језиик
7. час Ликовна култура
Среда
5. час Географија
6. час Техничко и информатичко образовање
7. час Историја (припремна настава)
Четвртак
5. час Биологија
6. час Српски као нематерњи
7. час Музичка култура
Петак
5. Час Физика
6. час Биологија
7. час Хемија (припремна настава)
Субота Припремна настава за завршне испите.
Три пута недељно ученици се упућују на активности из области физичког васпитања. Ако није наведено, једном недељно ученици имају неки од обавезних изборних предмета (грађанско васпитање или веронауку).
Индивидуални образовни планови биће приложени у прилогу.
Сходно препорукама Министарства и надлежних органа, непосредна комуникација је сведена на минимум. Ученици, родитељи и наставици ће комуницирати путем електронских видова комуникације.
Сви запослени, добром кординацијом и синхронизованим активностима, ће се трудити да предупреде и ублаже последице актуелне кризне ситуације за образовни систем.
Ове недеље, у петак 15.5.2020. обележићемо Дан школе. Због ванредног стања обележавање ће бити путем филма о школи који су снимили и режирали наставници наше школе. Филм је о оствареним активностима у школи и реализованим такмичењима у току 2019/2020. Цео филм је урађен на даљину, онлајн. Цео филм ће бити постављен на јутјуб у петак 15.5.2020.