Пратећи оптерећење и нагажовање ученика приликом наставе на даљину током прве недеље рада у ванредним околностима, донет је предлог распореда часова за следећу недељу (14.4.2020. до 16. 4. 2020.) – ученици првог и другог разреда имају по 3 часа дневно на телевизији плус један у договору са учитељицама (дакле 4 часа дневно укупно), ученици трећег и четвртог разреда разреда по 3 часа на телевизији плус два часа у договору са учитељицама. Ученици виших разреда ће наставу на даљину имати на следећи начин:

5. разред
Прва два или три часа су увек часови из наставних предмета који иду на телевизији. Сваког дана у договору са наставницима, додају се још и:
Понедељак
НЕРАДНИ ДАН – УСКРШЊИ ПРАЗНИК
Уторак
4.час Географија
5.час Немачки језик
Среда
4.час Историја
5. час Српски као нематерњи
Четвртак
4.час Музичка култура
5. час Информатика и рачунарство
Петак
НЕРАДНИ ДАН – УСКРШЊИ ПРАЗНИК

Три пута недељно ученици се упућују на активности из области физичког васпитања. Ако није наведено, једном недељно ученици имају неки од обавезних изборних предмета (грађанско васпитање или веронауку).

6. разред
Прва два или три часа су увек часови из наставних предмета који иду на телевизији. Сваког дана у договору са наставницима, додају се још и:
Понедељак
НЕРАДНИ ДАН – УСКРШЊИ ПРАЗНИК
Уторак
4.час Информатика
5.час Српски као нематерњи
Среда
4.час Немачки језик
5. час Ликовна култура
6. час Музичка култура
Четвртак
4.час Историја
5. час Грађанско васпитање/Веронаука
Петак
НЕРАДНИ ДАН – УСКРШЊИ ПРАЗНИК

Три пута недељно ученици се упућују на активности из области физичког васпитања. Ако није наведено, једном недељно ученици имају неки од обавезних изборних предмета (грађанско васпитање или веронауку).

7. разред
Прва два или три часа су увек часови из наставних предмета који иду на телевизији. Сваког дана у договору са наставницима, додају се још и:
Понедељак
НЕРАДНИ ДАН – УСКРШЊИ ПРАЗНИК
Уторак
4.час Историја
5.час Информатика
Среда
4.час Српски као нематерњи
5. час Информатика
Четвртак
4.час Немачки језик
5. час Музичка култура
6. час Ликовна култура
Петак
НЕРАДНИ ДАН – УСКРШЊИ ПРАЗНИК

Три пута недељно ученици се упућују на активности из области физичког васпитања. Ако није наведено, једном недељно ученици имају неки од обавезних изборних предмета (грађанско васпитање или веронауку).

8. разред
Прва четири часа су увек часови из наставних предмета који иду на телевизији. Сваког дана у договору са наставницима, додају се још и:
Понедељак
НЕРАДНИ ДАН – УСКРШЊИ ПРАЗНИК
Уторак
5.час Немачки језик
6.час Ликовна култура
Среда
5.час Музичка култура
6. час Информатика
Четвртак
5.час грађанско васпитање/вероанука
6. час Српски као нематерњи
Петак
НЕРАДНИ ДАН – УСКРШЊИ ПРАЗНИК

Три пута недељно ученици се упућују на активности из области физичког васпитања. Ако није наведено, једном недељно ученици имају неки од обавезних изборних предмета (грађанско васпитање или веронауку).

Индивидуални образовни планови биће приложени у прилогу.

Сходно препорукама Министарства и надлежних органа, непосредна комуникација је сведена на минимум. Ученици, родитељи и наставици ће комуницирати путем електронских видова комуникације.
Сви запослени, добром кординацијом и синхронизованим активностима, ће се трудити да предупреде и ублаже последице актуелне кризне ситуације за образовни систем.