Пратећи оптерећење и нагажовање ученика приликом наставе на даљину током првих недеља рада у ванредним околностима, донет је предлог распореда часова за ову недељу (6.4.2020. до 10. 4. 2020.) – ученици првог и другог разреда имају по 2 часа дневно на телевизији плус један у договору са учитељицама (дакле 3 часа дневно укупно), ученици трећег и четвртог разреда разреда по 2 часа на телевизији плус два часа у договору са учитељицама. У петак 10.4.2020. одржаваће се настава на даљину у складу са изменама школског календара, дакле са ученицима ће се радити активности везане за ускршње празнике и слободно време ученика.

Ученици виших разреда ће наставу на даљину имати на следећи начин:

5. разред
Прва два часа су увек часови из наставних предмета који иду на телевизији. Сваког дана у договору са наставницима, додају се још и:
Понедељак
3. час Биологија
4. час Немачки језик
Уторак
3.час Географија
4.час Техника и технологија
Среда
3.час Историја
4. час Српски као нематерњи
Четвртак
3.час Информатика
4. час Ликовна култура
Петак
Настава на даљину у складу са изменама школског календара, дакле активности везане за ускршње празнике и слободно време ученика.

Три пута недељно ученици се упућују на активности из области физичког васпитања. Једном недељно ученици имају неки од обавезних изборних предмета (грађанско васпитање или веронауку).

6. разред
Прва два часа су увек часови из наставних предмета који иду на телевизији. Сваког дана у договору са наставницима, додају се још и:
Понедељак
3. час Биологија
4. час Немачки језик
Уторак
3.час Географија
4.час Техника и технологија
Среда
3.час Историја
4. час Физика
5. час Српски као нематењи
Четвртак
3.час Информатика
4. час Ликовна култура
Петак
Настава на даљину у складу са изменама школског календара, дакле активности везане за ускршње празнике и слободно време ученика.

Три пута недељно ученици се упућују на активности из области физилког васпитања. Једном недељно ученици имају неки од обавезних изборних предмета (грађанско васпитање или веронауку).

7. разред
Прва два часа су увек часови из наставних предмета који иду на телевизији. Сваког дана у договору са наставницима, додају се још и:
Понедељак
3. час Биологија
4. час Енглески језик
5. час Ликовна култура
Уторак
3.час Географија
4.час Немачки језик
Среда
3.час Историја
4. час Информатика
Четвртак
3.час Физика
4. час Музичка култура
5. час Српски као нематерњи
Петак
Настава на даљину у складу са изменама школског календара, дакле активности везане за ускршње празнике и слободно време ученика.

Три пута недељно ученици се упућују на активности из области физичког васпитања. Једном недељно ученици имају неки од обавезних изборних предмета (грађанско васпитање или веронауку).

8. разред
Прва три часа су увек часови из наставних предмета који иду на телевизији. Сваког дана у договору са наставницима, додају се још и:
Понедељак
4. час Биологија
5. час Енглески језик
6. час Ликовна култура
Уторак
4.час Географија
5.час Немачки језик
Среда
4.час Историја
5. час Информатика
Четвртак
4.час Физика
5. час Музичка култура
6. час Српски као нематерњи
Петак
Настава на даљину у складу са изменама школског календара, дакле активности везане за ускршње празнике и слободно време ученика.

Три пута недељно ученици се упућују на активности из области физичког васпитања. Једном недељно ученици имају неки од обавезних изборних предмета (грађанско васпитање или веронауку).
Индивидуални образовни планови биће приложени у прилогу.

Сходно препорукама Министарства и надлежних органа, непосредна комуникација је сведена на минимум. Ученици, родитељи и наставици ће комуницирати путем електронских видова комуникације.

Сви запослени, добром кординацијом и синхронизованим активностима, ће се трудити да предупреде и ублаже последице актуелне кризне ситуације за образовни систем.