На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 601-00-9/2020-01, Основна школа „Млада поколења“ у Ковачици, поштујући инструкције у вези остваривања образовно-васпитног рада учењем на даљину, је спровела неопходне активности и обавестила ученике и родитеље о начинима и могућностима спровођења учења на даљину. Родитељи и ученици су пре свега, упућени на едукативне садржаје путем платформи и канала РТС-а, а наставници су у складу са материјалним и техничким ресурсима школе и ученика, израдили кориговане оперативне планове.

Наша школа у овом тренутку има 433 ученика од којих према постојећим подацима само 17 нема приступ некој врсти учењу на даљину (телевизор, мобилни телефон, компјутер са интернетом). Ученици који немају приступ некој врсти учењу на даљину (телевизор, мобилни телефон, компјутер са интернетом) и ученици који наставу похађају по ИОП-у преузимаће наставни материјал на договореном пункту у школи и то према унапред утврђеном распореду.

На Педагошком колегијиму одржаном дана 16.3.2020. у 15ч донет је предлог распореда и одлучено је да у првој недељи док се сви не прилагоде новонасталој ситуацији – ученици нижих разреда имају по 3 часа дневно, ученици 5, 6, и 7. разреда по 3 до 4 часа дневно а ученици 8. разреда 4 до 5 часова дневно. Ученицима виших разреда су препоручени и садржаји других наставних предмета у складу са њиховим интересовањима и могућностима.

У нижим разредима сачињени су распореди на нивоу одељења. У вишим разредима сачињени су распореди на нивоу разреда и то:

5. разред

Прва два часа су математика и матерњи језик

Уторак

3.час Српски као нематерњи

4.час Физичко васпитање

Среда

3.час Енглески језик

Четвртак

3.час Информатика

Петак

3. час Биологија

Субота

3. час Ликовна култура

6. разред

Прва два часа су математика и матерњи језик

Уторак

3.час Енглески језик

Среда

3.час Географија

Четвртак

3.час Историја

Петак

3. час Биологија

Субота

3. час Српски као нематерњи

4. час Физичко васпитање

7. разред

Прва два часа су математика и матерњи језик

Уторак

3.час Историја

Среда

3.час Географија

4. час Физичко васпитање

Четвртак

3.час Хемија

4. час Информатика

Петак

3. час Физика

4. час Српски као нематерњи

Субота

3. час Биологија

4. час Енглески језик

8. разред

Прва два часа су математика и матерњи језик

Уторак

3.час Физика

Среда

3.час Историја

4. час Српски као нематерњи

Четвртак

3.час Биологија

4. час Енглески језик

Петак

3. час Геогрфаија

4. час Немачки језик

Субота

3. час Хемија

4. час Физичко васпитање

Српски као нематерњи имају ученици словачких одељења. Остали ученици у времену планираном за наставу СНМ имају слободан час.

Индивидуални образовни планови биће приложени у прилогу.

Сходно препорукама Министарства и надлежних органа, непосредна комуникација је сведена на минимум. Ученици, родитељи и наставици ће комуницирати путем електронских видова комуникације.

Сви запослени, добром кординацијом и синхронизованим активностима, ће се трудити да предупреде и ублаже последице актуелне кризне ситуације за образовни систем.