На телефонском састанку Актива за математику и технику одржаног дана 06.04.2020. донета је следећа

ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА

Из предмета ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО у 6. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: Едука
Назив уџбеника: Информатика и рачунарство
са дигиталним материјалима на компакт диску за шести разред основне школе
Аутори: Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић
Решење број: 128-61-789/2019-01 од дана 28.10. 2019. год.
Образложење: настава на словачком језику.
Издавач: Едуka
Назив уџбеника: Информатика и рачунарство
са дигиталним материјалима на компакт диску за шести разред основне школе
Аутори: Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић
Решење број: 650-02-00073/2019-07 од дана 21.5.2019.
Образложење: настава на српском језику.

Из предмета ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО у 7. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: Едукa
Назив уџбеника: Информатика и рачунарство,
уџбеник за седми разред основне школе ( НА СЛОВАЧКОМ ЈЕЗИКУ И НА СРПСКОМ)
Аутори: Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић
Решење број: 650-02-00521/2019-07 од дана 27.2.2020.
Образложење: настава на српском језику.

Из предмета МАТЕМАТИКА у 6. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: Klett
Назив уџбеника: Математика уџбеник за 6. разред основне школе
Аутори: Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић
Назив уџбеника: Математика збирка задатака за 6. разред основне школе
Аутори: Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић
Решење број: 128-61-822/2019-01 од дана 13.02.2020.
Образложење: настава на словачком језику.
Из предмета МАТЕМАТИКА у 6. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: Klett
Назив уџбеника: Математика уџбеник за 6. разред основне школе
Аутори: Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић
Назив уџбеника: Збирка задатака за 6. разред основне школе
Аутори: Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић
Решење број: 650-02-00120/2019-07 од дана 10.5.2019.
Образложење: настава на српском језику.

Из предмета МАТЕМАТИКА у 7. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: Klett
Назив уџбеника: Математика уџбеник за 7. разред основне школе
Аутори: Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић
Назив уџбеника: Математика збирка задатака за 7. разред основне школе
Аутори: Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић
Решење број: нема од дана _____.
Образложење: настава на словачком језику.

Из предмета МАТЕМАТИКА у 7. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: Klett
Назив уџбеника: Математика уџбеник за 7. разред основне школе
Аутори: Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић
Назив уџбеника: Математика збирка задатака за 7. разред основне школе
Аутори: Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић
Решење број: 650-02-00536/2019-07 од дана 20.1.2020.
Образложење: настава на српском језику.

Из предмета предмета Техника и технологијa у 5. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: Klett
Назив уџбеника: Техника и технологијa
Аутори: Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић
Решење број: 650-02-00060 ИСБН: 978-86-533-0049-4 од дана 07.2018.
Образложење: настава на српском језику.
Из предмета предмета Техника и технологијa у 5. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: Klett
Назив уџбеника: Technika a technologia
Аутори: Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић
Решење број: ИСБН: 978-86-533-0240-5 од дана 2019.
Образложење: настава на словачком језику.

Из предмета предмета Техника и технологијa у 6. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: Klett
Назив уџбеника: Техника и технологијa
Аутори: Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић
Решење број: ИСБН: 978-86-533-0275-7 од дана 2019.
Образложење: настава на српском језику.

Из предмета предмета Техника и технологијa у 7. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: Завод за уџбенике Београд
Назив уџбеника: Техника и технологија
Аутори: Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић
Решење број: нема од дана 2019.
Образложење: настава на српском језику.
Из предмета предмета Техника и технологијa у 7. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: Klett
Назив уџбеника: Technické a informatické vzdelávanie
Аутори: Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић
Решење број: 650-02-00207 дана 06. 2009.
Образложење: настава на словачком језику.

Из предмета предмета Техника и технологијa у 8. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: Klett
Назив уџбеника: Техничко и информатичко образовање
Аутори: Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић
Решење број: 650-02-328 од дана 2013-06.
Образложење: настава на српском језику.
Из предмета предмета Техника и технологијa у 8. разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: Завод за уџбенике Београд
Назив уџбеника: Technické a informatické vzdelávanie
Аутори: Вјекослав Сајферт, Иван Тасић, Марина Петровић
Решење број: 650-02-163 од дана 2010-06.
Образложење: настава на словачком језику.

Чланови актива:
1. Јожо Фаркаш
2. Дарина Пољак
3. Растислав Ушиак
4. Владо Шимек
5. Катарина Микулић