На телефонском састанку Актива разредне наставе одржаног дана 7.04.2020. донета је следећа

ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Из предмета СРПСКИ ЈЕЗИК у 2.3 разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: НОВИ ЛОГОС
Назив уџбеника: Уз речи растемо, читанка за српски језик за други разред основне школе Аутори: Наташа Станковић Шошо, Маја Костић
Решење број: 650-02-00150/2019-07 од дана __21.5.2019._
Образложење: Уџбеник је изабрани на основу Каталога одобрених уџбеника за други разред основног образовања и васпитања (званична интернет страница Министарства), а бира се на четири године.

Из предмета СРПСКИ ЈЕЗИК у 2.3 разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: НОВИ ЛОГОС
Назив уџбеника: Дар речи, граматика за српски језик за други разред основне школе Аутори: Јелена Срдић
Решење број: 650-02-00150/2019-07 од дана __21.5.2019._
Образложење: Уџбеник је изабран на основу Каталога одобрених уџбеника за други разред основног образовања и васпитања (званична интернет страница Министарства), а користио се и 2019/2020. године.

Из предмета СРПСКИ ЈЕЗИК у 2.3 разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: НОВИ ЛОГОС
Назив уџбеника: Латиница, уџбеник за други разред основне школе
Аутори: Душка Милић, Татјана Митић
Решење број: 650-02-00150/2019-07 од дана __21.5.2019._
Образложење: Уџбеник је изабран на основу Каталога одобрених уџбеника за други разред основног образовања и васпитања (званична интернет страница Министарства), а користио се и 2019/2020. године.

Из предмета МАТЕМАТИКА у 2.3 разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: НОВИ ЛОГОС
Назив уџбеника: Математика 2, уџбеник за други разред основне школе (први, други, трећи и четврти део), ћирилица
Аутори: Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић
Решење број: 650-02-00154/2019-07 од дана __21.5.2019._
Образложење: Уџбеник је изабран на основу Каталога одобрених уџбеника за други разред основног образовања и васпитања (званична интернет страница Министарства), а користио се и 2019/2020. године.

Из предмета СВЕТ ОКО НАС у 2.3 разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: НОВИ ЛОГОС
Назив уџбеника: Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе , ћирилица
Аутори: Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић
Решење број: 650-02-00152/2019-07 од дана __9.5.2019._
Образложење: Уџбеник је изабран на основу Каталога одобрених уџбеника за други разред основног образовања и васпитања (званична интернет страница Министарства), а користио се и 2019/2020. године.

Из предмета СВЕТ ОКО НАС у 2.3 разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: НОВИ ЛОГОС
Назив уџбеника: Свет око нас 2, радна свеска за други разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица
Аутори: ЉиљаСтокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић
Решење број: 650-02-00152/2019-07 од дана __9.5.2019._
Образложење: Уџбеник је изабран на основу Каталога одобрених уџбеника за други разред основног образовања и васпитања (званична интернет страница Министарства), а користио се и 2019/2020. године.

Из предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА у 2.3 разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: НОВИ ЛОГОС
Назив уџбеника: Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе; ћирилица
Аутори: Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац
Решење број: 650-02-00151/2019-07 од дана __14.5.2019._
Образложење: Уџбеник је изабран на основу Каталога одобрених уџбеника за други разред основног образовања и васпитања (званична интернет страница Министарства), а користио се и 2019/2020. године.

Из предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК у 2.3 разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: ФРЕСКА
Назив уџбеника: SMILES 2, енглески језик за други разред основне школе (уџбеник из два дела и два аудио компакт диска)
Аутори: Jenny Doolеy
Решење број: 650-02-00135/2019-07 од дана 21.5.2019.
Образложење: На основу одлуке Актива наставника енглеског језика.

Чланови актива:
1. Ката Павела
2. Оливера Сладечек
3. Гордана Станисављевић
4. Мравик Иванка
5. Марина Бабкова