На телефонском састанку Актива разредне наставе одржаног дана 7.04.2020. донета је следећа

ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД

Из предмета СРПСКИ ЈЕЗИК у 1.3 разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: НОВИ ЛОГОС
Назив уџбеника: Буквар за први разред основне школе; ћирилица
Аутори: Душка Милић,Татјана Митић
Решење број: 650-02-00177/2018-07 од дана __27.4.2018.
Образложење: Уџбеници за први разред, које су школе одабрале за употребу у школској 2019/2020. години, на основу Каталога уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник“ Број 4/18) остају у употреби и у школској 2020/2021. години.

Из предмета СРПСКИ ЈЕЗИК у 1.3 разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: НОВИ ЛОГОС
Назив уџбеника: Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе; ћирилица
Аутори: Душка Милић,Татјана Митић
Решење број: 650-02-00177/2018-07 од дана __27.4.2018.
Образложење: Уџбеници за први разред, које су школе одабрале за употребу у школској 2019/2020. години, на основу Каталога уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник“ Број 4/18) остају у употреби и у школској 2020/2021. години.

Из предмета СРПСКИ ЈЕЗИК у 1.3 разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: НОВИ ЛОГОС
Назив уџбеника: Реч по реч, читанка за први разред основне школе; ћирилица
Аутори: Наташа Станковић Шошо, Маја Костић
Решење број: 650-02-00177/2018-07 од дана __27.4.2018.
Образложење: Уџбеници за први разред, које су школе одабрале за употребу у школској 2019/2020. години, на основу Каталога уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник“ Број 4/18) остају у употреби и у школској 2020/2021. години.

Из предмета МАТЕМАТИКА у 1.3 разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: НОВИ ЛОГОС
Назив уџбеника: Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе; ћирилица
Аутори: Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић
Решење број: 650-02-00101/2018-07 од дана 27.4.2018.
Образложење: Уџбеници за први разред, које су школе одабрале за употребу у школској 2019/2020. години, на основу Каталога уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник“ Број 4/18) остају у употреби и у школској 2020/2021. години.

Из предмета СВЕТ ОКО НАС у 1.3 разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: НОВИ ЛОГОС
Назив уџбеника: Свет око нас 1 за први разред основне школе, уџбенички комплет ( уџбеник и радна свеска); ћирилица
Аутори: Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић
Решење број: 650-02-00172/2018-07 од дана 27.4.2018.
Образложење: Уџбеници за први разред, које су школе одабрале за употребу у школској 2019/2020. години, на основу Каталога уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник“ Број 4/18) остају у употреби и у школској 2020/2021. години.

Из предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА у 1.3 разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: НОВИ ЛОГОС
Назив уџбеника: Музичка култура 1, уџбеник за први разред основне школе; ћирилица
Аутори: Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац
Решење број: 650-02-00169/2018-07 од дана 25.4.2018.
Образложење: Уџбеници за први разред, које су школе одабрале за употребу у школској 2019/2020. години, на основу Каталога уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник“ Број 4/18) остају у употреби и у школској 2020/2021. години.

Из предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК у 1.3 разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: ФРЕСКА
Назив уџбеника: SMILES 1, Радни уџбеник 1. и 2. део
Аутори: Jenny Doolеy
Решење број: 650-02-00061/2018-07 од дана 27.4.2018.
Образложење: На основу одлуке Актива наставника енглеског језика.

Из предмета СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК у 1.1 и 1.2 разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
Назив уџбеника: Словачки језик – уџбенички комплет , за први разред основне школе, на словачком језику и писму
Аутори: Милушка АнушјаковаМајерова, Милина Крајчик
Решење број:128-61-713/2019-01 од дана 21.10.2019.
Образложење: Уџбеници за први разред, које су школе одабрале за употребу у школској 2019/2020. години, на основу Каталога уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник“ Број 4/18) остају у употреби и у школској 2020/2021. години.

Из предмета МАТЕМАТИКА у 1.1 и 1.2 разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: НОВИ ЛОГОС
Назив уџбеника: Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе; на словачком језику и писму
Аутори: Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић
Решење број: 128-61-731/2018 – 01 од дана 31.10.2018.
Образложење: Уџбеници за први разред, које су школе одабрале за употребу у школској 2019/2020. години, на основу Каталога уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник“ Број 4/18) остају у употреби и у школској 2020/2021. години.

Из предмета СВЕТ ОКО НАС у 1.1 и 1.2 разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: КЛЕТТ
Назив уџбеника: Маша и Раша – Свет око нас за први разред основне школе из два дела, на словачком језику и писму
Аутори: Зоран Б.Гаврић, Драгица Миловановић
Решење број: 128-61-729/2018-01 од дана 31.10.2018.
Образложење: Уџбеници за први разред, које су школе одабрале за употребу у школској 2019/2020. години, на основу Каталога уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник“ Број 4/18) остају у употреби и у школској 2020/2021. години.

Из предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА у 1.1 и 1.2 разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
Назив уџбеника: Музичка култура , уџбенички комплет,за први разред основне школе,на словачком језику и писму
Аутори: Рената Суђи, Јурај Суђи
Решење број: 128-61-721/2019-01 од дана 21.10.2019.
Образложење: Уџбеници за први разред, које су школе одабрале за употребу у школској 2019/2020. години, на основу Каталога уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник“ Број 4/18) остају у употреби и у школској 2020/2021. години.

Из предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК у 1.1 и 1.2 разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: ФРЕСКА
Назив уџбеника: SMILES 1, Радни уџбеник 1. и 2. део
Аутори: Jenny Doolеy
Решење број: 650-02-00061/2018-07 од дана 27.4.2018.
Образложење: На основу одлуке Актива наставника енглеског језика.

Из предмета СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК1 у 1.1 и 1.2 разреду ће се користити следећи уџбеници:
Издавач: КЛЕТТ
Назив уџбеника: Маша и Раша – Српски као нематерњи језик ,за први разред основне школе
Аутори: Соња Аџић
Решење број: 650-02-00178/2018-07 од дана 24.4.2018.

Чланови актива : Иванка Мравик
Јармила Халупа
Катарина Шимак
Марина Бабка
Вијера Томан