На телефонском састанку Актива разредне наставе одржаног дана 7.04.2020. донета је следећа

ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА 4. РАЗРЕД НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

4. РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК
Klett Издавачка кућа доо (СРП4СРП00702)
1. Маша и Раша „Речи чаробнице”, читанка за четврти разред основне школе
Име/имена аутора: Радмила Жежељ Ралић
Број и датум решења министра: 650-02-526/2014-06 од 10.2.2015.
2. Маша и Раша „О језику 4”, cрпски језик за четврти разред основне школе
Име/имена аутора: Радмила Жежељ Ралић
Број и датум решења министра: 650-02-521/2014-06 од 18.2.2015.

МАТЕМАТИКА
Klett Издавачка кућа доо (СРП4МАТ00705)
1. „Маша и Раша– Математика 4”, уџбеник за четврти разред основне школе
Име/имена аутора: Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Марина Јовановић, Анђелка Николић
Број и датум решења министра: 650-02-556/2014-06 од 20.2.2015.
2. „Маша и Раша– Математика 4”, радна свеска за четврти разред основне школе
Име/имена аутора: Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Марина Јовановић, Анђелка Николић
Број и датум решења министра: 650-02-556/2014-06 од 20.2.2015.

ПРИРОДА И ДРУШТВО
Klett Издавачка кућа доо (СРП4ПРИ00795)
1. „Маша и Раша– Природа и друштво”, уџбеник за четврти разред основне школе
Име/имена аутора: Винко Ковачевић, Бранка Бечановић
Број и датум решења министра: 650-02-281/2014-06 од 17.12.2014.
2. „Маша и Раша– Природа и друштво”, радна свеска за четврти разред основне школе
Име/имена аутора: Винко Ковачевић, Бранка Бечановић
Број и датум решења министра: 650-02-281/2014-06 од 17.12.2014.

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Klett Издавачка кућа доо (СРП4МУЗ00801)
1. „Чаробни свет музике”, музичка култура за четврти разред основне школе
Име/имена аутора: Гордана Илић
Број и датум решења министра: 650-02-00870/2010-06 од 27.1.2011.

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
Креативни центар (СРП4ЧУВ00999)
1. Уџбеник за четврти разред основне школе
Име/имена аутора: Станка Брдар
Број и датум решења министра: 650-02-00710/2010-06 од 29.12.2010.