На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 601-00-9/2020-01, Основна школа „Млада поколења“ у Ковачици, поштујући инструкције у вези остваривања образовно-васпитног рада учењем на даљину, је спровела неопходне активности и обавестила ученике и родитеље о начинима и могућностима спровођења учења на даљину. Родитељи и ученици су пре свега, упућени на едукативне садржаје путем платформи и канала РТС-а, а наставници су у складу са материјалним и техничким ресурсима школе и ученика, израдили кориговане оперативне планове. Ове недеље нас чека и пробно тестирање осмака (22. до 24.4.).

Наша школа у овом тренутку има 434 ученика од којих према сада постојећим подацима само 3 нема приступ некој врсти учењу на даљину (телевизор, мобилни телефон, компјутер са интернетом). Ученици који немају приступ некој врсти учењу на даљину (телевизор, мобилни телефон, компјутер са интернетом) и ученици који наставу похађају по ИОП-у преузимаће наставни материјал на договореном пункту у школи и то према унапред утврђеном распореду.

Пратећи оптерећење и нагажовање ученика приликом наставе на даљину током првих недеља рада у ванредним околностима, донет је предлог распореда часова за следећу, шесту недељу рада на даљину (21.4.2020. до 25. 4. 2020.) – ученици првог и другог разреда имају по 3 часа дневно на телевизији плус један у договору са учитељицама (дакле 4 часа дневно укупно), ученици трећег и четвртог разреда разреда по 3 часа на телевизији плус два часа у договору са учитељицама. За ученике од првог до четвртог разреда ће у суботу 25.4.2020. бити надокнада пропуштених часова због вируса грипа у фебруару – по распореду за петак. Ученици виших разреда ће наставу на даљину имати на следећи начин:

5. разред
Прва два или три часа су увек часови из наставних предмета који иду на телевизији. Сваког дана у договору са наставницима, додају се још и:
Понедељак
НЕРАДНИ ДАН – УСКРШЊИ ПРАЗНИК
Уторак
4.час Техника и технологија
5.час Српски као нематерњи
Среда
4.час Биологија
5.час Историја
Четвртак
4. час Музичка култура
5. час Енглески језик
6. час Географија
Петак
4. час Немачки језик
5. час Информатика и рачунарство
6. час Ликовна култура
Субота Надокнада пропуштених часова због вируса грипа у фебруару – по распореду за петак.
Три пута недељно ученици се упућују на активности из области физичког васпитања. Ако није наведено, једном недељно ученици имају неки од обавезних изборних предмета (грађанско васпитање или веронауку).

6. разред
Прва два или три часа су увек часови из наставних предмета који иду на телевизији. Сваког дана у договору са наставницима, додају се још и:
Понедељак
НЕРАДНИ ДАН – УСКРШЊИ ПРАЗНИК
Уторак
4.час Енглески језик
5.час Историја
6. час Ликовна култура
Среда
4.час Физика
5. час Информатика и рачунарство
Четвртак
4.час Феографија
5. час Немачки језик
6. час Српски као нематерњи
Петак
4. час Биологија
5. час Техника и технологија
6. час Музичка култура
Субота Надокнада пропуштених часова због вируса грипа у фебруару – по распореду за петак.
Три пута недељно ученици се упућују на активности из области физичког васпитања. Ако није наведено, једном недељно ученици имају неки од обавезних изборних предмета (грађанско васпитање или веронауку).

7. разред
Прва два или три часа су увек часови из наставних предмета који иду на телевизији. Сваког дана у договору са наставницима, додају се још и:
Понедељак НЕРАДНИ ДАН – УСКРШЊИ ПРАЗНИК
Уторак
4.час Хемија
5.час Немачки језик
6. час Ликовна култура
Среда
4.час Географија
5. час Биологија
6. час Српски као нематерњи
Четвртак
4.час Физика
5. час Техника и технологија
6. час Музичкаа култура
Петак
4. час Енглески језик
5. час Историја
6. час Информатика и рачунарство
Субота Надокнада пропуштених часова због вируса грипа у фебруару – по распореду за петак.
Три пута недељно ученици се упућују на активности из области физичког васпитања. Ако није наведено, једном недељно ученици имају неки од обавезних изборних предмета (грађанско васпитање или веронауку).

8. разред
Прва четири часа су увек часови из наставних предмета који иду на телевизији. Сваког дана у договору са наставницима, додају се још и:
Понедељак НЕРАДНИ ДАН – УСКРШЊИ ПРАЗНИК
Уторак
5. час Историја
6. час Физика
7. час Хемија
Среда
ПРОБНО ТЕСТИРАЊЕ – матерњи језик
Четвртак
ПРОБНО ТЕСТИРАЊЕ – математика
Петак
ПРОБНО ТЕСТИРАЊЕ – комбиновани тест
Субота Надокнада пропуштених часова због вируса грипа у фебруару – по распореду за петак.
Три пута недељно ученици се упућују на активности из области физичког васпитања. Ако није наведено, једном недељно ученици имају неки од обавезних изборних предмета (грађанско васпитање или веронауку).
Индивидуални образовни планови биће приложени у прилогу.
Сходно препорукама Министарства и надлежних органа, непосредна комуникација је сведена на минимум. Ученици, родитељи и наставици ће комуницирати путем електронских видова комуникације.
Сви запослени, добром кординацијом и синхронизованим активностима, ће се трудити да предупреде и ублаже последице актуелне кризне ситуације за образовни систем.