Kategorije

Home/Kategorije

Dramska sekcija

november 18th, 2019|Školské správy/Školske vesti|

Dramska sekcija OŠ "Mlada pokolenja" počela je sa radom. Učenici su pokazali veliko interesovanje za ovu vrstu umetnosti , kao i svoje odlične glumačke (i akrobatske) sposobnosti. Nakon početne audicije, gde smo se uverili u njihov talenat, biramo glumce za prve uloge u školskoj predstavi.

Projektna nastava u I razredu

november 18th, 2019|Školské správy/Školske vesti|

I ove školske godine se u našoj školi radi projekta nastava. Ove godine, tema projektne nastave su bila pravila ponašanja u našoj školi. Projektna nastava je rađena zajedno sa odeljenjiima I-3 a odeljenje dece sa ssmetnjama u razvoju.

Ogled na času fizike

november 18th, 2019|Školské správy/Školske vesti|

Na času fizike kod nastavnika Nenada Grozdanića, učenici su izračunavali period oscilovanja matematickog klatna - računski i izvođenjem ogleda. Ovaj ugledni čas je održan sa učenicima VIII-3 odeljenja.

Hodina biológie v prírode

november 18th, 2019|Školské správy/Školske vesti|

Žiaci 5-1 a 5-3 triedy 13.09.2019 mali hodinu biológie s pani uciteľkou Vierkou Hlavatovou v prírode. Na tejto hodine sa žiaci priamo v prírode naučili čo všetko skúma biológia a vyskúšali, čo je potrebné pri pozorovaní a skúmaní v priíode. Žiaci používajúc ďalekohľad a lupy s veľkou radosťou pozorovali rastlinky,

Vybrané slová bez mučenia

november 18th, 2019|Naše úspechy/Naši uspesi, Školské správy/Školske vesti|

U Padini je dana 12. septembra 2019 održan Stručni skup - konferencija u organizaciji Nacionalnog Saveta Slovačke Nacionalne Zajednice i Pedagoškog Zavoda Vojvodine. Svoje predavanje imali su i Anna Hrkova i Vlado Šimek, koji su predstavili digitalne uređaje naše škole i rad sa njima u nastavi kao i međunarodni projekat

Internacionalna nagrada za kreativnost i inovativnost

november 18th, 2019|Naše úspechy/Naši uspesi, Školské správy/Školske vesti|

Nastavnice Darina Poljak, Svetlana Kocić i Tanja Brezina su dobile Internacionalnu nagradu za kreativnost i inovativnost. Nagrada je dodeljena za održan zajednički čas - korelacija engleskog, nemačkog jezika i informatike, učenicima odeljenja 5-1 i njihovim nastavnicama. Ovaj ugledni čas je u tooku septembra održan koleginicama i kolegama nastavnicima i na

Dnevni boravak

november 18th, 2019|Školské správy/Školske vesti|

I ove školske godine naša škola nudi dnevni boravak za učenike od I do IV razreda. Učionica je obnovljena a sa decom ove školske godine radi nastavnica Zuzana Putnik.